4,5 tisíce pojištěnců RBP dostalo zpět za léky 2,7 milionu korun

Ostrava, 19. květen 2022 – Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila bezmála 4,5 tisícům klientů 2,7 milionu korun. 

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů nad 65 let, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 2,5 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2021 počet pojištěnců poklesl o 27 %, přičemž vyplacená částka naopak vzrostla o 5 %.

Jedním z důvodů může být úprava pravidel pro vyplácení přeplatku, která souvisí s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění a platí od letošního roku. 

V praxi to znamená, že pokud je přeplatek za období od 1. ledna 2022 nižší než 200 korun, tato částka nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.

Až dosud platilo, že částku, která přesáhla stanovený limit, byla pojišťovna povinna pojištěnci vrátit nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji uhradila do 60 kalendářní dní po uplynutí posledního čtvrtletí.

………………………………………………………………………………………………………………

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.