Ondřej Soukup a Dan Bárta jsou novými členy dozorčí rady OSA

Na valném shromáždění Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA), které se konalo 30. května 2022, se volilo nové složení dozorčí rady OSA. Skládá se celkem ze 13 členů – tvoří ji 6 skladatelů, 3 textaři a 4 nakladatelé. Důvěru valného shromáždění členů OSA nově dostali Dan Bárta a Ondřej Soukup. Při prvním zasedání dozorčí rady byl staronovým předsedou zvolen skladatel klasické hudby prof. Ivan Kurz. 

Praha 13. června 2022 – Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSA. Sestává se z členů OSA a je svoláváno nejméně jednou ročně, zpravidla v květnu. Dozorčí rada je řídícím a kontrolním orgánem OSA. Její funkční období je tříleté a běží od okamžiku skončení valného shromáždění. Představenstvo OSA je pak statutárním a výkonným orgánem OSA, jejímž předsedou je Roman Strejček. 

Ivan Kurz zastával post předsedy již v přechozím volebním období, kdy toto místo převzal po dlouholetém předsedovi Luboši Andrštovi. „Děkuji členům nově zvolené dozorčí rady za projevenou důvěru. Velice si toho vážím. Přijetí postu předsedy tohoto významného orgánu mě zavazuje k maximálnímu úsilí o dosažení co možná nejlepšího výsledku v práci pro zastupované autory (skladatelé, textaři) a nakladatele. Těžiště své činnosti spatřuji především v podpoře vstřícné spolupráce mezi jednotlivými profesními skupinami, v soustavné práci na zajišťování spravedlivých odměn z autorské činnosti i v citlivém přístupu k sociálním otázkám. To vše v úzké spolupráci s představenstvem OSA,“ uvedl Ivan Kurz, předseda dozorčí rady OSA.

Do dozorčí rady OSA byli na následující tříleté období zvoleni:

Za profesní skupinu skladatelů:

 • Hála Jan
 • Kratochvíl Martin
 • Kurz Ivan
 • Matoušek Lukáš
 • Prokop Michal
 • Soukup Ondřej

Za profesní skupinu textařů:

 • Bárta Dan
 • Prostějovský Michael
 • Roreček Tomáš

Za profesní skupinu nakladatelů:

 • Provox Music Publishing s.r.o. – Jiří Paulů
 • Schubert Music Publishing s.r.o. – Jiřina Petrová
 • Universal Music Publishing s.r.o. – Jolana Zemanová
 • Zdeněk Nedvěd

OSA se stará o to, aby autoři obdrželi autorské honoráře za svoji hudbu, kterou denně slýcháme z rádií, televizí, na koncertech, v restauracích, pouštíme si ji na internetu nebo z hudebních nosičů. V loňském roce OSA vyplatil autorské honoráře bezmála 214 tisícům autorů z celého světa, z toho domácích autorů bylo 8 tisíc. Nejvíce honorářů putovalo do USA, Velké Británie a Německa. Naopak česká tvorba byla nejúspěšnější v Německu, na Slovensku a v Rakousku. Za období covidu OSA vyplatil autorům hudby, kteří přišli o příjmy z koncertů, 19 milionů Kč nad rámec běžných honorářů. Částka byla použita z rezerv, které OSA vytváří v souladu s autorským zákonem.

Oprávnění k zastupování autorů i nakladatelů hudebních děl má OSA od Ministerstva kultury ČR na základě autorského zákona. Práva zahraničních nositelů práv OSA spravuje prostřednictvím reciproční smluv, které má uzavřeny s 81 zahraničními kolektivními správci. 

O OSA:

Ochranný svaz autorský je soukromý profesní spolek s více než 100letou tradicí, který si založili samotní autoři hudebních děl v roce 1919. Jedním ze zakládajících členů byl například Karel Hašler. OSA je kolektivní správce, který má oprávnění zastupovat autory a nakladatele hudebních děl od Ministerstva kultury ČR na základě autorského zákona. OSA zkracuje vzdálenost mezi tvůrci hudby a těmi, kteří hudbu používají při svém podnikání. Zprostředkovává uživatelům hudby licenční smlouvy na užití autorsky chráněných hudebních děl téměř čtyř milionů autorů všech žánrů z celého světa, z čehož je více než 10 tisíc domácích. Od roku 2018 funguje jako jednotné kontaktní místo za všechny ostatní kolektivní správce v ČR, kde uživatelé hudby získají licenční smlouvy na akce s živou a reprodukovanou hudbou. A stará se o to, aby autoři obdrželi autorské odměny za hudbu, kterou denně slýcháme z rádií i z televizí, na koncertech, v barech a restauracích, pouštíme si ji na internetu nebo z hudebních nosičů. Díky grantovému projektu Partnerství podporuje OSA více než 250 hudebních projektů za rok.