V hodnocení Gartner Magic Quadrant systémů řízení výroby byla pro rok 2022 označena společnost Rockwell Automation jako vizionář a společnost Plex Systems jako lídr

Ucelené portfolio společnosti Rockwell urychluje transformaci systémů řízení výroby u stále většího počtu klientů po celém světě

PRAHA, 13. června 2022 – Rockwell Automation Inc., největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a digitální transformací oznámila, že v hodnocení Gartner Magic Quadrant systémů řízení výroby (Manufacturing Execution Systems, MES) získala díky svému řešení FactoryTalk® ProductionCentre označení vizionář. Společnost Plex Systems si též odnesla označení jakožto lídr, a to díky platformě pro inteligentní výrobu.

Společnost Rockwell je přesvědčena, že její umístění v hodnocení Gartner Magic Quadrant pro rok 2022 dokládá rychle rostoucí tržní dosah a uznání v odvětví, kterého se jí dostává za celé její portfolio řešení pro systémy řízení výroby. Zákazníci společnosti Rockwell dnes mohou těžit z rozvíjejícího se přístupu založeného na myšlence, že „celek je víc než jen součet částí“, který se uplatňuje v široké škále odvětví.

„Ceníme si ocenění portfolia MES společnosti Rockwell ve zprávě Gartner Magic Quadrant pro rok 2022,“ řekl Brian Shepherd, senior viceprezident pro software a řízení ze společnosti Rockwell Automation, který také podotkl, že interpretace funkcí systému řízení výroby společností Gartner dnes sahá nad rámec tradiční definice a zahrnuje všechny funkce na úrovni závodu od obchodních operací na úrovni podniku přes technické systémy až po automatizaci závodu.

„Jsme hrdí na to, že řešení Rockwell FactoryTalk získalo označení Vizionář za své převratné možnosti sladění funkcí systému řízení výroby,“ dále uvedl Brian Shepherd. „Domníváme se, že umístění společnosti Plex jako lídra také ukazuje pozitivní dopady a hodnotu, které platforma inteligentní výroby přináší zákazníkům. Jsme přesvědčeni, že toto ocenění uceleného portfolia řešení Rockwell společností Gartner navíc dokládá synergii mezi těmito nabídkami.“

Ucelené portfolio společnosti Rockwell pro provozní řízení zahrnuje řešení Plex Systems a FactoryTalk ProductionCentre nabízející možnosti, mezi které patří systém řízení výroby, systém řízení kvality, plánování dodavatelského řetězce, monitorování výroby a správa výkonnosti výrobních prostředků. Řešení FactoryTalk ProductionCentre nabízí hluboce sahající funkce vyžadované ve vysoce regulovaných odvětvích. Společnost Plex nabízí jedinečnou jednoinstanční víceklientskou výrobní platformu využívající model nasazení „software jako služba“, která je provozována ve velkém měřítku, má přes 700 zákazníků a spravuje více než 8 miliard transakcí denně. Portfolio společnosti Rockwell pro provozní řízení celkově poskytuje ta nejlepší řešení pro nejširší spektrum zákazníků, kterým umožňuje uskutečnit digitální provozní transformaci.

Zde naleznete další informace o pozici vizionáře, které společnost Rockwell dosáhla v hodnocení Magic Quadrant systémů pro řízení podniku pro rok 2022, a zde o pozici lídra, kterou získala společnost Plex.

Právní informace týkající se společnosti Gartner

GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a servisní známka společnosti Gartner, Inc., anebo jejích přidružených společností v USA a v dalších zemích a jsou zde použity s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedenou ve svých výzkumných studiích a neradí uživatelům technologií nákup pouze od výrobců s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a není možné je považovat za souhrn faktů. Společnost Gartner neposkytuje ve vztahu k této výzkumné studii žádné záruky, výslovně uvedené ani mlčky předpokládané, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost Plex byla převzata společností Rockwell Automation a je v této zprávě označována jako Rockwell Automation (Plex).

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), je celosvětovým lídrem v oblasti průmyslové automatizace a digitální transformace. Propojujeme lidskou představivost s potenciálem technologií, abychom rozšířili lidské možnosti a zajistili vyšší produktivitu a udržitelnost. Sídlo společnosti Rockwell Automation leží v Milwaukee ve státě Wisconsin, společnost zaměstnává přibližně 25 000 pracovníků starajících se o zákazníky společnosti ve více než 100 zemích. Chcete-li získat další informace o tom, jak realizujeme koncept „The Connected Enterprise“ v průmyslových podnicích, navštivte náš web www.rockwellautomation.com.

O společnosti Plex Systems

Společnost Plex Systems, Inc., ze skupiny společností Rockwell Automation je lídrem v oblasti cloudových inteligentních výrobních řešení, která umožňují světovým výrobcům vyrábět skvělé produkty. Naše platforma umožňuje výrobcům propojit, automatizovat, sledovat a analyzovat každý aspekt svého podniku, a podporuje tak jejich transformaci. Platforma inteligentní výroby společnosti Plex zahrnuje řešení pro řízení výroby (MES), ERP, kvalitu, plánování a řízení dodavatelského řetězce, správu výkonnosti zdrojů, sledování výroby, automatizaci procesů a analytiku, která propojují osoby, systémy, stroje a dodavatelské řetězce a umožňují přesné, efektivní a agilní řízení podniku.