Ceny Effie slaví 25 let. Přihlašování do soutěže začíná již 28. června

Nejvýznamnější tuzemská soutěž reklamní a marketingové efektivity Effie Czech Republic slaví 25. výročí. Do letošního ročníku vstupuje s novými partnery a zaměří se na digitální marketing. Nabídne tak i dvě novinky – kategorii Digitální marketing a Cenu za nejefektivnější využití YouTube. Zájemci mohou podávat přihlášky do všech kategorií již od 28. června. 

Soutěž reklamní a marketingové efektivity Effie Czech Republic, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), otevírá přihlašování do jubilejního 25. ročníku. V České republice se ceny Effie rozdělují již od roku 1997, soutěž má proto za sebou bohatou historii. Za dobu působení na českém trhu prošly soutěží tisícovky prací. „Největší skok v historii udělala EFFIE za posledních pět let. Precizní třístupňové hodnocení podle dat, nové kategorie, nová pravidla, noví partneři, konferenční program,“ popisuje ředitel AKA Marek Hlavica.

V letošním ročníku, do kterého se soutěžící budou moci hlásit od 28. června do 19. srpna, se Effie zaměří zejména na oblast digitálního marketingu a on-line video obsahu. A to především díky partnerství s českým Googlem. Hlásit se tedy bude možné do kategorie Digitální marketing a vyhlášena bude také Cena za nejefektivnější využití YouTube. 

„Internet a digitalizace ekonomiky přinesly ohromnou škálu nástrojů komunikace. To se logicky projevuje i pravidlech EFFIE,“ komentuje Hlavica. Effie proto téměř každým rokem přichází s novou kategorií. Minulý rok to byla kategorie Sportovního marketingu. Za loňský rok Effie hlásila také největší počet přihlášek v novodobé historii soutěže.

Nejsme jen uzavřená soutěž pro marketingové agentury, přihlašují se také zástupci soukromé i veřejné sféry, například vysoké školy. V posledních letech se v přihlášených pracích klade důraz na sociální odpovědnost,“ uvádí Ondřej Novák z týmu Effie. Důkazem toho je například loňský vítěz ceny Grand Prix Effie 2021, kterou si odnesla agentura TRIAD Advertising s kampaní Za bezpečný domov pro IKEA. Úspěšná byla také kampaň agentury Media Age #MUNICHALLENGE pro Masarykovu univerzitu. Ondřej Novák také dodává, že se s každým rokem zlepšuje kvalita podaných přihlášek. 

K Effie neodmyslitelně patří také tradiční galavečer. „Předávání cen je vždy významnou událostí pro celý marketingový obor. EFFIE je dle výzkumu mezi klienty nejrespektovanější oborovou soutěží,“ popisuje Hlavica, který každým rokem galavečer moderuje. Včetně „covidového“ ročníku, který streamoval živě z obýváku. Letos vyhlášení proběhne 23. listopadu v Kino Lucerna.

O tom, kdo obdrží cenu Effie, rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců zadavatelů, komunikačních agentur, mediálních agentur, výzkumných agentur (členů sdružení SIMAR) a zástupců odborných médií a nově také zástupců Google. Letos bude porota vybírat ze 16 kategorií. 

O Effie

Effie je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Ve dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné, prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita, k níž se přihlíží ve druhém kole hodnocení, je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii.

Effie překračuje hranice reklamy a tradičních médií, protože moderní marketing kombinuje různé komunikační disciplíny a využívá nová média. Podle mezinárodního průzkumu reklamy (GWA) je Effie nejprestižnější soutěží v oblasti komerčních komunikací. Koná se ve více jak třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Gobal Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa.

V České republice byl uspořádán první ročník v roce 1997, kdy AKA získala licenci od americké společnosti AMA N.Y. V prvním ročníku soutěžilo 23 kampaní.

Více na www.effie.cz

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.Více na www.aka.cz