Aitcom se stal Select Partnerem Schneider Electric

Společnost Aitcom, která spadá pod skupinu Thein Digital, se stala Select Partnerem Schneider Electric. Předmětem partnerství je obchodní spolupráce a společný rozvoj obchodních příležitostí v oblasti technologií datových center, které jsou rovněž využívány v serverovnách a edge computingu.

Mezi tyto technologie patří problematika záložního napájení, chlazení, distribuce elektrické energie pro připojená IT zařízení, monitoring fyzického prostředí a přístupové systémy a také zabezpečené prostředí pro provoz IT technologií. 

“Přínos nově uzavřeného partnerství pro naše klienty spočívá v tom, že získávají ucelené, odolné a zabezpečené kompletní řešení, nikoli pouze dodávku části IT technologií. Klienti tímto způsobem zajistí správné provozní podmínky pro využívané IT technologie, zvýší jejich životnost a také dostupnost dané aplikace nebo služby,” vysvětluje Richard Stehlík, zastupující ředitel Aitcom.

Schneider Electric v nedávné době oznámila spuštění nového partnerského programu mySchneider IT Partner Program, který si klade za cíl podporovat spolupráci s partnery a přilákat nové zákazníky a zároveň snížit byznysové riziko pro firmy. Společnost Aitcom se stala Select Partnerem a to díky certifikaci, kterou dokázala, že má znalosti řešení poskytovaných Schneider Electric. Aitcom získal certifikaci Select Partner pro oblast Business Networks.

O Thein Digital

Skupina Thein Digital zastřešuje stabilní a na českém trhu dlouhodobě působící společnosti, které jsou aktivní v oboru ICT infrastruktury, cloudových řešení, dodávek a oprav hardwaru různých značek a kybernetické bezpečnosti. Aktivity na poli kyberbezpečnosti jsou zastřešeny značkou Thein Security, pod kterou nabízí komplexní služby spojené s ochranou firem v kyberprostoru, včetně prevence úniku citlivých dat, obrany proti sofistikovaným útokům, detekce neznámého malware nebo aktivní ochrany proti DDoS útokům.

V rámci Thein Digital vznikají také inovativní rozvojové projekty, ke kterým patří například 

poskytování privátních 5G sítí. Díky spolupráci s dalšími firmami patřícími do investiční skupiny Thein vytváří pro zákazníky funkční synergie s významnou přidanou hodnotou. Do portfolia Thein Digital se řadí společnosti Aitcom, C System CZ, Český servis nebo SÍŤ.

O Aitcom

Pardubická společnost Aitcom se zabývá dodávkami ICT řešení a infrastruktury pro zákazníky z oblasti automotive, pojišťovnictví a státní správy. Poskytuje komplexní služby ve všech fázích od auditů a analýzy ICT prostředí až po návrh a realizaci řešení. Zajišťuje také následnou údržbu a servis. Součástí Thein Digital je od roku 2020.