Budoucnost pro Neratovice chce navázat na úspěchy z opozice a hájit zájmy širokého spektra občanů

Neratovice, 8. 7. 2022: Budoucnost pro Neratovice podala v pátek svoji kandidátku do  komunálních voleb v Neratovicích. Kandidátku tvoří 11 žen a 10 mužů rozmanitého věku,  profesí a životních zkušeností. 

Kandidátku vede čtveřice zastupitelů zvolených v minulých volbách za NeraHnutí – Pavel Šanda, Marcela Brodilová, Ivana Kelinová a Jiří Sloup. 

Ač působí v opozici, prosadili kompromis ve věci nového územního plánu v podobě přesunu  plánovaného přístaviště z lokality v Lobkovicích do lokality pod jezem, vyjmutí parkovacích  rezerv z vnitrobloků v sídlišti kvůli ochraně zeleně a kvality života, zachování zahrádkářské  kolonie u Kojetického potoka nejméně na 6 let, zabránění prodeji pozemků v lokalitě V  

Trativodech do konce tohoto roku a změny v projektu městské polikliniky, díky kterým se mimo jiné zřídily chybějící čekárny u lékařských ordinací. 

Pavel Šanda říká:  

„V příštím volebním období se Budoucnost pro Neratovice chystá zahájit výstavbu městských  bytů a komunitních zahrad, zřídit městský podnik, provést změnu územního plánu, která  definitivně zachová zahrádkářskou kolonii za Kojetickým potokem. Chceme zrušit poplatek za  svoz odpadu a modernizovat odpadové hospodářství, zejména zavést kompostování  biologického odpadu.“ 

Marcela Brodilová dodává: 

„Hodláme hájit zájmy a potřeby širokých vrstev občanů Neratovic. Proto máme rozsáhlý  sociální program zaměřený na terénní sociální služby, na předcházení vzniku chudoby a na  zmírňování jejich dopadů. Zároveň odmítáme a nebudeme využívat soukromých exekutorů  pro vymáhání dluhů občanů vůči městu. Obnovu zdravotní péče pro občany města nechceme  nechat na volném trhu, ale budeme aktivně usilovat o příchod lékařů, zejména pediatrů, do  města.“ Budoucnost pro Neratovice najdete také na webu a na Facebooku