Statistika nezaměstnanosti 6/2022 – komentář

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 30. 06. 2022

V červnu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na 231 309, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 319 408 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,1 %.

Měsíční (mpsv.cz)

 Komentář společnosti Daikin Plzeň:

„I když firmy bojují s nepříznivou politicko-ekonomickou situací, na trhu práce se to zatím neprojevilo. Nezaměstnanost v České republice patří i nadále mezi nejnižší v Evropě a žádné významnější výkyvy v nejbližším období neočekáváme. Naopak i nadále se budou zejména výrobní firmy potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,“ komentuje Tomáš Matoušek, HR Supervisor společnosti Daikin Plzeň.