Šance na nový začátek pro lidi s trestní minulostí. Absolvovali Pohovory nanečisto.

V Komunitním centru a zahradě Kotlaska na Praze 8 proběhly ve čtvrtek 14. 7. 2022 Pohovory nanečisto. Akce se zúčastnili čtyři odsouzení ve výkonu trestu a dva odsouzení, kteří si svůj trest již odpykali. Kandidáti dostali zpětnou vazbu od potenciálních zaměstnavatelů, mezi nimi byli zástupci HR oddělení například společností Alf & Bet, Antalis s.r.o., EUC a.s. nebo ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s., která zaměstnává lidi s trestní minulostí dlouhodobě. 

Pohovory nanečisto jsou od roku 2014 tradiční aktivitou neziskové organizace RUBIKON Centrum, jejich cílem je připravit uchazeče, kteří opustí věznici, na skutečný pracovní pohovor. Klienti si mohou natrénovat, jak mluvit o sobě a o své trestní minulosti. Od zkušených personalistů získají následně cennou zpětnou vazbu, která jim usnadní skutečný pracovní pohovor po propuštění z vězení.

Přestože hlavním účelem Pohovorů nanečisto není kandidáty u zúčastněných společností zaměstnat, právě zkušenost z pohovorů ukázala, že již během tréninkového setkání mohou uchazeči potenciální zaměstnavatele zaujmout natolik, že dostanou nabídku zaměstnání ještě před tím, než opustí vězení. 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.