Citadelo v roce 2021 objevilo u svých klientů 2 677 zranitelností různé závažnosti

Společnost Citadelo, která se věnuje etickému hackingu a penetračnímu testování organizací všech velikostí, připravila Ethical Hacking Report pro rok 2021. Z této zprávy vyplynulo, že během loňského roku firma realizovala 275 projektů pro své klienty, v nichž odhalila 2 677 zranitelností různé závažnosti.

Report dále ukázal, že:

  • v každém projektu bylo odhaleno průměrně 10 zranitelností
  • v průměru se v každém projektu podařilo odhalit alespoň jednu zranitelnost s vysokým a jednu se středním dopadem
  • 48 % zranitelností (1282)  bylo hodnocených jako méně závažné. Jedná se o takové, které sice představují odchylku od doporučených postupů a měly by být napraveny, aby byla zajištěna optimální úroveň bezpečnosti, ale nepředstavují přímé riziko.
  • 24 % zranitelností (635) spadalo do kategorie nízké
  • 13 % (346) bylo z kategorie střední
  • 10 % (266) spadalo do vysoké a 5 % (148) kritické zranitelnosti.

“Zranitelnosti s vysokým a kritickým dopadem představují přímé a akutní riziko a musí být co nejdříve odstraněny,” vysvětluje etický hacker a ředitel Citadelo Tomáš Zaťko k posledním dvěma jmenovaným kategoriím.

“V roce 2021 jsme nejvíce testovali webové aplikace. Následovaly infrastrukturní a kombinované projekty, mobilní aplikace a cloudové infrastruktury. 35 % realizovaných testů spadalo do oboru IT služeb a 33 % testů do oblasti financí. Následovaly obory právo, dodávky energie, retail a jídlo a zdravotní péče a infrastruktura. Na každý z těchto oborů připadalo přibližně 3-7 % zakázek,” upřesňuje Zaťko.


Celý report si můžete prohlédnout zde.

O Citadelo

Společnost Citadelo založila v roce 2006 skupina etických hackerů s cílem odhalovat simulovanými útoky zranitelná místa IT infrastruktur. Věnuje se testování bezpečnosti cloudů a aplikací s cílem zvýšit celkovou úroveň informační bezpečnosti v organizacích a společnostech všech druhů a velikosti. 

Pracuje pro něj více než 30 expertů. Mezi klienty jsou společnosti patřící do prestižního žebříčku Fortune 500. Obsluhuje klienty z oboru bankovnictví, automobilového průmyslu, médií, financí nebo telekomunikací. Kanceláře má v Praze, Bratislavě a nejnověji také ve švýcarském Zugu.