Společnost Signify zveřejňuje svou vůbec první zprávu o diverzitě, rovnosti a inkluzi

Praha, Česká republika – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, zveřejnila svou vůbec první zprávu o diverzitě, rovnosti a inkluzi (DE&I), která dokládá její závazek rozvíjet rozmanitou pracovní sílu a inkluzivní a spravedlivé pracovní prostředí. 

Zpráva vysvětluje přístup společnosti Signify k DE&I, její závazky a dosažený pokrok. Mezi tyto závazky patří zajištění spravedlivého odměňování všech zaměstnanců na stejné nebo obdobné pozici a zvýšení podílu žen ve vedení firmy na 34 % do konce roku 2025. 

Z první zprávy o DE&I vyplývá, že společnost Signify dosáhla rovného odměňování žen a mužů, což znamená, že lidé v celé organizaci jsou za stejnou nebo podobnou práci odměňováni stejně. Společnost také dosáhla výrazného pokroku v plnění svého cíle oznámeného v roce 2020, a to zdvojnásobit podíl žen ve vedoucích pozicích ze 17 % v roce 2019 na 34 % do roku 2025. Podíl žen ve vedení společnosti Signify vzrostl na 23 % v roce 2020 a 25 % v roce 2021. 

„Jsem nesmírně hrdý na to, že jsme dosáhli rovnosti v odměňování žen a mužů, a uvědomujeme si, že udržení této rovnosti v odměňování v rostoucí globální organizaci je trvalý proces, který vyžaduje neustálou pozornost. V této práci budeme rok, co rok pokračovat,“ říká CEO společnosti Signify Eric Rondolat. „Velmi mě také těší, že jsme dosáhli výrazného pokroku ve zvyšování zastoupení žen ve vedení společnosti. Je klíčové, abychom udržovali vysoké standardy, které odrážejí naše ambice férového zaměstnavatele. Víme, že v oblasti DE&I nás čeká ještě spousta práce; jsme odhodláni v této důležité cestě pokračovat a sdílet naše pokroky.“

Zvýšení zastoupení žen a zvýšení podílu mladých talentů jsou dvě současné globální priority společnosti Signify v oblasti DE&I. Podíl absolventů na začátku kariéry se v roce 2021 zvýšil z 15 % v roce 2020 na 18 %. Podíl počtu žen mezi nově přijatými zaměstnanci vzrostl v loňském roce na 51 % oproti 49 % v roce předchozím, a podíl žen na celkové pracovní síle na 40 % z 39 %. Najímání žen na pozice ve výzkumu a vývoji, kde tradičně dominují muži, se zlepšilo na 41 % v roce 2021 z 31 % v roce 2020. 

Společnost Signify v loňském roce jmenovala svou vůbec první DE&I Managerku, aby tak urychlila pokrok v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze. 

Přístup společnosti Signify k DE&I uznává, že diverzita má mnoho aspektů a přístupy se v jednotlivých zemích liší. Vedle práce na globálních prioritách DE&I mohou místní týmy identifikovat a řešit překážky, které jsou v rámci jejich specifických kultur a zeměpisných oblastí nejpalčivější, jako je problematika etnická/rasová, LGBTQ+, duševního zdraví, zdravotního postižení a kulturní rozmanitosti.

Naši zprávu o diverzitě, rovnosti a inkluzi naleznete na našich webových stránkách.  

O společnosti Signify
Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů jak pro profesionály, tak pro koncové zákazníky a osvětlení v rámci internetu věcí. Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně života v domácnostech, budovách i na veřejných prostranstvích. Firma, která v roce 2021 dosáhla tržeb ve výši 6,9 miliard EUR a zaměstnává přibližně 37.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. V roce 2020 společnost Signify dosáhla uhlíkové neutrality, od svého vstupu na burzu je již čtyři roky po sobě v indexu Dow Jones Sustainability a byla oceněna jako Industry Leader v roce 2017, 2018 a 2019. Novinky týkající se společnosti Signify najdete v Newsroomu, na Twitteru, LinkedInu a na Instagramu. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.