Effie uzavírá přihlášky 12. srpna. Nově se zaměří i na digitální marketing a on-line video obsah

Uzávěrka podání přihlášek do 25. ročníku Effie Czech Republic se blíží. Do soutěže reklamní a marketingové efektivity, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), mohou agentury a zadavatelé své kampaně zaslat jen do 12. srpna. Jubilejní ročník přinese nové partnery, kategorie i ceny.

Do 25. ročníku soutěže reklamní a marketingové efektivity, Effie Czech Republic, mohou agentury i zadavatelé přihlašovat své kampaně posledních pár dnů. Řádný termín pro podání přihlášek je již 12. srpna. Nově je možné soutěžit v kategorii Digitální marketing a vyhlášena bude také Cena za nejefektivnější využití YouTube i speciální ocenění skupiny Prima za nejefektivnější videoreklamu v prémiovém obsahu.

„Jsme rádi, že můžeme dosavadní mediální spolupráci se soutěží Effie posunout dál a ocenit své klienty za nejefektivnější využití videoreklamy v prémiovém obsahu. Reagujeme tak na současný trend, kdy se mění návyk diváků při sledování televize, a tomu by se měli uzpůsobit i klienti při komunikaci své značky. Již na začátku letošního roku jsme klientům představili na českém trhu novinku – crossplatformní měření reklamy, které kombinuje výsledky kampaní v TV a v online,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Novinky letošního ročníku Effie budou zaměřeny zejména na oblast digitálního marketingu a také na inovativní využití video obsahu, a to zejména díky dlouhodobému partnerství s FTV Prima a nově navázanému partnerství s českým Googlem.

„Tato kategorie je příležitost ocenit efektivní digitální kampaně a začít v rámci Effie věnovat digitálu takovou pozornost, jakou si v dnešní době zaslouží,” shrnuje přínos kampaně Adéla Krausová, Managing Directorka WMC Grey a členka poroty. 

Své projekty mohou do soutěže přihlásit agentury, jejich přímí zadavatelé, a také zástupci soukromé i veřejné sféry, a to pomocí on-line přihlašovacího formuláře na webových stránkách soutěže. Podmínkou k řádné registraci je, aby kampaně proběhly v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2022. Projekty je možné přihlásit současně do všech kategorií. Výjimkou je pouze kategorie Malý rozpočet, která v žádné další kategorii soutěžit nesmí. Přihlášky je možné podávat v řádném termínu do 12. srpna a poté ještě v mimořádném termínu do 19. srpna. 

Slavnostní předávání cen Effie se uskuteční 23. listopadu v Kino Lucerna. Moderátorem galavečera bude již tradičně ředitel AKA Marek Hlavica. „Effie si za 25 let na marketingovém trhu vybudovala pevné jméno, a stala se tak nejrespektovanější oborovou soutěží. Slavnostní předávání cen je významnou událostí, které se rádi účastní i absolutní špičky marketingového oboru,“ vysvětluje Hlavica. 

Vítěze jednotlivých kategorií vybere porota složená ze zástupců zadavatelů, komunikačních agentur, mediálních agentur, výzkumných agentur (členů sdružení SIMAR) a zástupců odborných médií a nově také zástupců Google. Oceněné budou projekty z celkem šestnácti různých kategorií.

O Effie

Effie je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Ve dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné, prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita, k níž se přihlíží ve druhém kole hodnocení, je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii.

Effie překračuje hranice reklamy a tradičních médií, protože moderní marketing kombinuje různé komunikační disciplíny a využívá nová média. Podle mezinárodního průzkumu reklamy (GWA) je Effie nejprestižnější soutěží v oblasti komerčních komunikací. Koná se ve více jak třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Gobal Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa.

V České republice byl uspořádán první ročník v roce 1997, kdy AKA získala licenci od americké společnosti AMA N.Y. V prvním ročníku soutěžilo 23 kampaní.

Více na www.effie.cz

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.Více na www.aka.cz