RBP má nového ředitele pro zdravotnictví

Ostrava, 1. 8. 2022 – Od 1. srpna 2022 se novým ředitelem pro zdravotnictví stal Ing. Pavel Rydrych, který před nástupem do zdravotní pojišťovny RBP pracoval od roku 2017 jako vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. „Zde byl zodpovědný nejen za plynulé financování zdravotnických zařízení a jejich metodické řízení, ale také za komplexní rozvoj projektů koncepce zdravotní péče v krajských zařízeních,“ uvedl Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.

Díky svým manažerským schopnostem a perfektní znalosti situace krajského zdravotnictví se v průběhu pandemie stal krajským koordinátorem pro očkování obyvatel proti COVID-19. 

Pavel Rydrych je absolventem oboru Finance na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – TU Ostrava. V rámci své profesionální praxe, kterou věnoval výhradně zdravotnictví, působil dva roky ve zdravotní pojišťovně ČPZP jako vedoucí oddělení na podporu řízení, ve Fakultní nemocnici Ostrava jako vedoucí odboru smluvních vztahů a zkušenosti nabýval také jako jako National Key Account Manager v jedné z předních mezinárodních farmaceutických společností Novartis. Díky svému dřívějšímu působení v Národním referenčním centru DRG v Praze má rovněž bohaté zkušenosti v konzultační a poradenské činnosti v oblasti úhrad zdravotních služeb, v odborném vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví nebo s řízením zdravotnických projektů.

„Nástupem pana ředitele Rydrycha je vedení zdravotní pojišťovny RBP po několika málo týdnech opět kompletní a v plné profesionální manažerské kondici,“ dodal Antonín Klimša.

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny

………………………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Zdravotní pojišťovna RBP je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 40 poboček a spolupracuje s bezmála 15 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.