Avison Young vstupuje do České rady pro šetrné budovy

Avison Young Czech Republic, globální poskytovatel komerčních realitních služeb, se stal členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC), neziskové asociace sdružující společnosti se společným zájmem o vysoce kvalitní budovy podporující novou výstavbu a renovaci založené na principech udržitelnosti.

Avison Young Czech Republic se připojila k CZGBC, aby radu podpořila v jejím úsilí o vytvoření vzdělávacích a legislativních podmínek nezbytných pro propagaci ziskového a udržitelného stavebnictví na českém trhu. Cíl rady „Vize Nula“ – stav, kdy budovy mají nulovou zátěž na životní prostředí v celém svém životním cyklu – je v souladu s úsilím a odbornými znalostmi společnosti Avison Young souvisejícími s certifikací zelených budov a poradenstvím týkajícím se ESG.

„Avison Young pracuje na sladění našeho programu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) s mezinárodními standardy a rámci schváleny odborníky na dané téma a podporovanými předními organizacemi,“ řekl Stefan de Goeij, MRICS, ředitel oddělení udržitelnosti a správy majetku a dočasný předseda dozorčí rady RICS v České republice. „Jsme velmi rádi, že jsme se stali členy CZGBC a můžeme využívat její pracovní skupiny, které navazují na na naši práci v oblasti udržitelnosti, naše hodnoty a související průzkum trhu.“

O společnosti Avison Young

Avison Young v České republice je globální realitní poradce vystavěný tak, aby vytvářel skutečnou ekonomickou, sociální a environmentální hodnotu, poháněný svými lidmi. AY se sídlem v kanadském Torontu je spolupracující globální firmou, kterou vlastní a provozují její ředitelé.

Ve střední a východní Evropě a jihovýchodní Evropě firma působí v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku a nabízí širokou škálu poradenských služeb. Na českém trhu komerčních nemovitostí poskytuje Avison Young v ČR profesionální konzultační služby, jako je investiční poradenství, oceňování, technické poradenství a projektový management.

Avison Young v České republice byla založena v roce 2019 jako komerční realitní společnost poskytující poradenství ohledně ESG a na kapitálových trzích oceňování, správu majetku, technický a facility management, zprostředkování pronájmu v kancelářském sektoru, v průmyslu a logistice, průzkum trhu a související poradenské služby.

Poradci v oblasti komerčních nemovitostí AY pomáhají nájemcům, pronajímatelům a investorům v České republice realizovat jejich cíle již od roku 2007 napříč všemi typy aktiv. Zastupujeme nájemce, pronajímatele, investory, prodejce i kupující, včetně mnoha velkých národních a mezinárodních korporátních klientů.

www.avisonyoung.com

Sledujte Avison YoungTwitter (News) Twitter (Deals) Blog LinkedIn YouTube Instagram