Nové učebnice moderních dějin i práce s daty jsou mezi nejlepšími evropskými učebnicemi roku

Praha, 24. srpna – Dvě české učebnice se ucházejí o titul nejlepší evropská učebnice roku. Do finálového výběru se dostala učebnice Soudobých dějin pro 9. ročník a pracovní sešit „Hledá se Puffy“, který děti na 1. stupni učí pracovat s daty.

Mezi vybranými uchazeči v soutěži o nejlepší výukové materiály BELMA (Best European Learning Materials Awards) má Česká republika v letošním roce hned dva zástupce. Učebnice „Soudobé dějiny“ se věnuje moderním českým dějinám od roku 1918 do současnosti. A pracovní sešit „Hledá se Puffy“ je určen žákům prvního stupně, kterým dává základy práce s daty.

„Velmi nás těší, že se na shortlist dostaly právě tyto dvě učebnice. Učebnice soudobých dějin pracuje se zcela novou badatelskou metodou, ve které si děti samy ověřují zdroje, pracují s nimi a diskutují o nich. Zcela se tak mění výuka dějepisu, děti se neučí data nazpaměť, ale více ‚bádají’ a přemýšlejí o historických souvislostech,“ vysvětluje ředitel obchodu a marketingu Nakladatelství Fraus Pavel Brejcha, které obě učebnice připravilo jako novinky pro tento školní rok.

„Velmi zásadní je i první ucelená řada informatiky pro první stupeň. V jejím rámci jsme připravili i pracovní sešit ‚Hledá se Puffy‘. Malé děti jsou v dnešní záplavě různých informací více náchylné k manipulaci, proto potřebují umět data analyzovat a správně interpretovat. V tomto sešitu se děti na pozadí ‚dataktivního‘ příběhu učí pracovat s daty, nahlížet na ně objektivně a kriticky přemýšlet. A i díky tomu by pak měly být vůči manipulaci odolnější,“ dodala šéfredaktorka Radka Šmahelová.

Důležitým prvkem u obou učebnic je tak podpora vlastního myšlení, ověřování si zdrojů a možnost diskuze a obhajoby vlastního názoru. Obě učebnice jsou hybridní, – obsahují interaktivní online prvky, které výuku obohacují, a navíc u dětí podporují digitální kompetence.

Soutěž každoročně vyhlašuje Evropská asociace nakladatelů učebnic
ve spolupráci s Frankfurtským knižním veletrhem a Mezinárodní asociací pro výzkum učebnic a výukových médií. O vítězích rozhoduje odborná porota složená z pedagogů předních evropských vzdělávacích institucí a univerzit. Vítězové budou oznámeni v rámci frankfurtského knižního veletrhu v polovině října. Učebnice z Nakladatelství Fraus v této soutěži bodují pravidelně, naposledy uspěla v roce 2020 publikace pro nejmenší „Písmenková polívka“.