FRA: Dotazníkové šetření pro občany z Ukrajiny

31. 8. 2022, Praha. Válka na Ukrajině donutila miliony lidí hledat bezpečí pro sebe a své blízké v sousedních zemích EU. Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), která je odborným centrem EU pro lidská práva, chce zjistit, jak bylo a je s občany Ukrajiny a občany mimo EU, kteří před vypuknutím války pobývali na území Ukrajiny, zacházeno. Dne 23. srpna 2022 proto zahájila průzkum zkušeností a názorů všech dospělých a jejich dětí, kteří opustili Ukrajinu a přišli do EU. Dotazník je k dispozici online v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce do 20. září 2022.

Průzkum obsahuje otázky týkající se nejen práce, vzdělávání, bydlení a zdravotní péče, ale také výuky jazyka, integrace a zkušeností s diskriminací a rasismem. Na základě těchto zjištění bude FRA poskytovat poradenství EU a hostitelským zemím při dolaďování jejich podpory.

Odkazy na dotazník pro občany Ukrajiny:

Pro občany mimo EU, kteří pobývali na území Ukrajiny před vypuknutím války:

Propagační videa: