Evropané řekli NE testování na zvířatech

Praha 1.9. 2022 – Evropská občanská iniciativa (EOI) Za pokusy bez zvířat získala 1 413 383 podpisů a stala se tak třetí úspěšnou EOI za práva zvířat v historii. Sběr podpisů byl ukončen 31. 8. 2022 o půlnoci a už několik dní předtím bylo zřejmé, že iniciativa překoná hranici 1 milionu hlasů. Po dobu následujících 3 měsíců budou členské státy EU ověřovat všechny podpisy. Češi prokázali mezi Evropany výraznou empatii ke zvířatům a pod českou vlajkou se shromáždilo neskutečných 103 495 podpisů.

Evropskou občanskou iniciativu v Česku propagovala organizace Svoboda zvířat. Odstartovala ji loni na podzim známým videem plačících celebrit jako je Ben Cristovao, Veronika Čermák Macková a dalších. A zakončila ji srdceryvným videem, kde o hrůzách laboratoří hovoří samotná zvířata. Těm propůjčily hlasy opět známé osobnosti Patricia Pagáčová, Martina Pártlová a Honza Musil. Aktivní komunikace Svobody zvířat nejen na sociálních sítích, ale i v médiích způsobila, že se o tématu začalo více mluvit a pod iniciativu se v Česku podepsalo přes 100 tisíc lidí, čímž byl minimální počet hlasů pro naši zemi překročen 7x. „Je skvělé, že jsou Češi v otázkách práv zvířat takto otevření a není jim lhostejné jejich zbytečné utrpení. Když jim navíc ukážeme, že existují alternativní metody a jak spolehlivě fungují oproti metodám se zvířaty, většina lidí souhlasí s nesmyslností pokusů a postaví se za zvířata. A za to jim moc děkujeme,“  říká předsedkyně Svobody zvířat Barbora Bartušková Večlová.

Získaný počet podpisů vysílá jasný signál, že Evropané si přejí, aby byly pokusy na zvířatech postupně ukončeny, což potvrdil i nedávný průzkum. 74% respondentů považovalo testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech za nepřijatelné. Závazek EU o postupném ukončení testování na zvířatech v EU by si přálo 72% dotázaných a 70% uvedlo, že úplné nahrazení testování na zvířatech alternativními metodami by mělo být pro EU prioritou. 66% dokonce požaduje okamžité zrušení všech testů na zvířatech v EU.

Pokud iniciativa i po odstranění duplicitních a neplatných hlasů bude mít minimálně 1 milion ověřených podpisů, pak to pro zvířata z laboratoří znamená obrovský úspěch a naději na lepší život. Evropská komise se musí problematikou pokusů zabývat a měla by navrhnout akční kroky k postupnému ukončení testování. „Věříme, že Evropská komise, poslanci Evropského parlamentu i vlády jednotlivých zemí berou v potaz přání svých občanů a budou co nejdříve jednat o jejich požadavcích na ukončení testování na zvířatech, “ prohlásila Kerry Postlewhite, tisková mluvčí Cruelty Free Europe (jedna z organizací, která EOI organizovala).

Zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech na úrovni EU vešel v platnost už roce 2013 jako příslib, že zvířata již nebudou trpět a umírat v zájmu kosmetiky. Dochází však k jeho porušování kvůli protichůdnému nařízení REACH, které vyžaduje testovat na zvířatech látky, se kterými přijdou zaměstnanci do styku nebo látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Přitom v dnešní době existuje řada alternativních metod, které dokáží zajistit bezpečnosti kosmetických přípravků bez potřeby využívat zvířata. Jsou to např. tkáňové modely, orgány na čipu či organoidy (miniaturní modely orgánů). 

K dnešnímu dni je registrováno pouze šest EOI z celkového počtu 90, které úspěšně dokončily fázi ověřování; další čtyři jsou v současné době ve fázi ověřování. Finální počet podpisů naznačuje, že by se k nim tato EOI mohla připojit a stát se sedmou úspěšnou EOI od roku 2012, kdy tento demokratický nástroj vznikl.

Organizace Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat, funguje od roku 1993. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Věnuje se zejména advokační činnosti, mění legislativu ve prospěch zvířat. V nedávné minulosti vedla např. úspěšnou kampaň za konec zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech či za ukončení chovu zvířat na kožešiny. Nyní se věnuje především tématu pokusů na zvířatech. Dále v rámci SZ v Plzni funguje samostatná Sekce na ochranu koček. 

Evropská občanská iniciativa je mechanismus, kterým mohou evropští občané vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla novou legislativu k určitému problému. Aby Komise zvážila danou iniciativu, musí získat podporu nejméně 1 milionu občanů EU formou podpisů. K ověření hlasu je potřeba zadat číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.  

EOI Za pokusy bez zvířat vyzývá Komisi, aby chránila a posílila zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech tím, že zajistí, aby byly pro hodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků a jejich přísad pro spotřebitele, pracovníky a životní prostředí používány pouze metody, které nevyužívají testování na zvířatech. Dále vyzývá Komisi, aby změnila právní předpisy EU o chemických látkách a zajistila tak, že budou všechny chemické látky vyráběny bez přidání nových požadavků na testování na zvířatech. Dalším požadavkem je modernizace vědy v EU tím, že dojde k legislativnímu návrhu, který stanoví plán postupného ukončení všech pokusů na zvířatech v EU. 

Proč je testování na zvířatech zastaralé a nefunkční?

Zvířata a lidé se značně liší svou anatomií, fyziologií i metabolismem. Je proto nemožné předpovědět, zda člověk bude na testované látky reagovat stejně jako zvíře. Látky, které projdou jako bezpečné při testech na zvířatech, mohou vážně ohrozit lidské zdraví. Podle Amerického národního institutu zdraví až 95% léků, které jsou úspěšné u zvířat, následně selže u lidí – buď protože nefungují, anebo mají vedlejší účinky, které se u zvířat neobjevily. Pokusy na zvířatech odhalí jen asi pětinu vážných vedlejších účinků. Jen v Evropě bylo v roce 2019 k pokusům zneužito přes 10,5 milionů zvířat. Pokusy se provádí nejčastěji na ptácích, myších, potkanech, rybách, ale často i na psech, prasatech, opicích nebo koních. Alarmující je, že počet pokusných zvířat meziročně neklesá, i přestože existuje široká škála alternativních metod, které navíc přináší přesnější a rychlejší výsledky.