Vyhlášený program usnadní deseti neziskovkám cestu ke značce spolehlivosti

Praha, 1. září 2022: Celkem deset subjektů z řad veřejně prospěšných organizací, které chtějí projít hodnocením kvality a usilovat o získání značky spolehlivosti, může počítat s finanční podporou. Počítá s tím druhé kolo programu na podporu transparentnosti a profesionalizace neziskových organizací, který společně vyhlašují Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a Nadace J&T.

Počet organizací, které se především vůči svým dárcům chtějí prokazovat značkou spolehlivosti, neustále roste. Proces hodnocení je ale poměrně náročný, organizačně i finančně. Díky společnému programu s Nadací J&T a její finanční podpoře nyní vybrané organizace uhradí jen třetinu vstupních nákladů. Dovolit si ho tak budou moci i menší nebo regionální neziskovky,“ vysvětluje účel programu prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Podle něj představuje značka nejlépe fungující a smysluplný samoregulační nástroj v neziskovém sektoru v Česku. „Rozhodně je to nejpropracovanější nástroj vlastní kontroly, který si neziskovky uvalily takříkajíc samy na sebe. A nejvíce náš těší, že se ujal a dárci ho využívají v čím dál větší míře při rozhodování, kam směřovat svou pomoc a podporu. U organizací se značkou spolehlivosti mají jistotu, že jejích peníze budou využity správně a účelně.“

Ani absolvování hodnocení ale organizaci nezaručuje, že registrované označení „Prověřená veřejně prospěšná organizace“ nakonec získá. „Při hodnocení postupujeme podle striktně daných pravidel, udělení značky rozhoduje Rada pro hodnocení spolehlivosti jako u jiných žadatelů.“

„S AVPO ČR spolupracujeme dlouhodobě a vítáme, že asociace úspěšně rozvíjí projekt značky spolehlivosti, který přispívá k lepší práci neziskových organizací, motivuje a současně pomáhá posilovat vazby mezi organizacemi a soukromými dárci. Věříme, že i díky naší finanční podpoře v rámci aktuálního projektu se podaří odstranit překážku, která může některé organizace od zahájení procesu prověřování odradit. Rádi podpoříme na cestě ke značce další skvěle pracující a pro své okolí potřebné organizace,“ komentuje projekt za Nadaci J&T ředitelka Marie Oktábcová. 

Program na podporu žadatelů o získání značky spolehlivosti spouští AVPO ČR od 1. září 2022, více informací a podmínky žádostí naleznou zájemci na webových stránkách asociace.

Pro více informací kontaktujte ředitelku AVPO ČR:

Monika Jindrová, jindrova@avpo.cz, tel. 724 17 32 17

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je všeoborovou střešní asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružuje více než 100 neziskových organizací servisního typu, které poskytují veřejně prospěšné služby. Přes šedesát procent členské základny jsou poskytovatelé sociálních služeb. V rámci AVPO ČR pracují odborné sekce sociálně zdravotní a pacientských organizací. AVPO ČR je správcem značky spolehlivosti a zveřejnuje seznam prověřených organizací (www.znacka-spolehlivosti.cz). V současné době asociace usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním. V minulosti se asociace zasloužila o prosazení novely daně z příjmu, která dočasně umožňuje soukromým dárcům snížit jejich daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % daňového základu.

Značka spolehlivosti je součástí etablovaného programu Česká kvalita. Slouží soukromým dárcům jako vodítko při jejich rozhodování, kterou organizaci si k podpoře vybrat. Garantuje jim, že finanční podpora bude využita smysluplně a efektivně. V současné době se může touto značkou prokázat celkem 30 organizací.