Startuje Evropský týden recyklace baterií, letos ve znamení oslav 20. výročí systému jejich sběru a třídění v ČR

Praha 6. září 2022 – V týdnu od 5. do 11. září slavíme Evropský týden recyklace baterií. Jedná se již o 7. ročník této události, která nám každým rokem připomíná důležitost třídění a recyklace baterií. Letos však máme dvojnásobný důvod k oslavám. Systém třídění a recyklace baterií
v České republice totiž díky kolektivnímu systému ECOBAT slaví už 20 let. Za dvě dekády se tak podařilo posbírat přes 17 tisíc tun vybitých baterií, to je přibližně stejná hmotnost jako 100 kovových konstrukcí Petřínské rozhledny. Ani letos Češi nezahálí a už v pololetí prolomili další sběrové limity, když vytřídili přes 1 100 tun baterií, což je o 11 % více než za stejné období
v loňském roce.

Recyklace baterií má v dnešní době velký význam. V průměru 77 % hmotnosti článku je recyklováno na slitiny a různé kovy (železo, ocel, zinek, mangan, nikl, olovo, kobalt nebo kadmium). „Proč vyčerpávat Zemi surovinami, když ty obsažené v použitých bateriích lze znovu použít?“ klade si otázku Kateřina Vránková, obchodní ředitelka kolektivního systému ECOBAT, a dodává: „Sběr a recyklace baterií umožňuje vyhnout se přítomnosti škodlivých látek v domovním odpadu, šetřit vzácné přírodní zdroje a vyrábět slitiny pro průmysl nebo opětovně získané kovy znovu využít při výrobě nových baterií“. Výtěžnost materiálu při recyklaci baterií dosahuje v průměru 75 % zpracované tonáže. Materiály, které nejsou přímo recyklovatelné – především plasty a papír – se spalují. 

Že je tento svátek velmi důležitý, prozrazuje skutečnost, že prodej baterií každoročně roste. Podle studie McKinsey & Company se globální poptávka po bateriích od roku 2019 do roku 2025 zvýší sedminásobně a do roku 2030 stoupne dokonce až 17krát. Z hlediska aplikací bude tato spotřeba z 85 % využívána pro e-mobilitu, dalších 13 % pro úložiště energie a jen 2 % ve spotřební elektronice. Na český trh se každoročně do oběhu dostane v přepočtu přes 166 miliónu kusů baterií. Míra recyklace neboli úroveň sběru, v roce 2021 dosáhla 47,6 % (cíl stanovený na evropské úrovni je 45 %). „Legislativní kvóty sice plníme, ale rezervy v celém procesu jsou velké! K recyklaci může pomoci každý z nás, sběr a třídění baterií je snadnou, celoroční aktivitou, stačí jen odnést použité baterie na jedno z více než 27 tisíc sběrných míst. Jejich seznam, stejně jako interaktivní vyhledávač, je k dispozici na adrese mapa.ecobat.cz,“ doplňuje Vránková. 

Sběrná síť kolektivního systému ECOBAT je pestrá. Dnes již téměř v každé obci najdete nádoby na sběr odpadních baterií. Možnost odevzdat vybitou baterií máme na veřejných i neveřejných místech. Baterie ze sběrných nádob dále putují na třídící linku, kde dochází k jejich roztřídění podle velikosti a chemického složení. Většina vytříděných baterií se pak následně posílá ke zpracování do zahraničí, a to zejména do Německa, Francie a Lotyšska. V České republice se totiž zpracovávají pouze olověné baterie – konkrétně v Příbrami. Sběrná síť, třídění a recyklace funguje v ČR již dvacet let. Finančně jej zajišťují všichni výrobci, dovozci i distributoři baterií, kteří mají ze zákona povinnost postarat se o způsob sběru a nakládání s produkty s ukončenou životností, a to buď organizováním vlastního sběrného systému, nebo spoluprací s kolektivním systémem ECOBAT. 

Evropský týden recyklace baterií byl vyhlášen poprvé v roce 2015 evropskou asociací EUCOBAT, která reprezentuje 25 významných kolektivních systémů pro zpětný odběr baterií z 19 evropských zemí. Jejím členem je i česká nezisková organizace ECOBAT, která vznik tohoto týdne iniciovala. Datum se váže k narozeninám slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho, který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.

ECOBAT je česká neziskově hospodařící společnost založená v roce 2002, která sdružuje přes 1 400 výrobců a dovozců, s cílem umožnit jim splnit jejich zákonnou povinnost. ECOBAT pomáhá dávat použitým bateriím nový život a řadí se k evropské špičce v jejich sběru. Odpadní baterie lze pohodlně a zdarma odevzdat na jednom z 27 000 sběrných míst. ECOBAT organizuje jejich sběr, proces třídění a recyklace. ECOBAT je zapojen do aktivit ČAObH, je členem evropské asociace EUCOBAT sdružující národní systémy zajišťující sběr baterií a partnerem evropského sdružení RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.