Prokázání užitečnosti rozšířené reality v oblasti balení proteinů

Společnost Maple Leaf Foods zapojuje lídry v oboru do inovativního partnerství a spouští pilotní program pro zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE) – školení a udržení zaměstnanců.

Praha 13. září – Tlak na ceny a konkurenční boj o kvalifikované pracovníky jsou v oboru proteinů nelítostné. Pokud mají být zpracovatelé drůbeže a masa obecně úspěšní, musí hledat způsoby efektivnějšího využití zařízení na výrobní hale a přilákat, vyškolit a udržet si své pracovníky. 

Maple Leaf Foods, uznávaný lídr v oblasti agrobyznysu, řeší tyto výzvy přímo. Formou jedinečného partnerství a inovativního pilotního programu se tak snaží demonstrovat, jak může rozšířená realita (AR) zlepšit provoz a přinést výhody pro celý průmyslový obor. 

Maple Leaf Foods je největším zpracovatelem připravené drůbeže a masa v Kanadě a působí také ve Spojených státech a Asii. Společnost si vybudovala svoji reputaci díky dosahované kvalitě a inovacím skrze přední spotřebitelské značky, jako je Maple Leaf, Schneider’s a Greenfield Natural Meat, Co.

Položení základů úspěchu 

Společnost Maple Leaf zaměřila cíl svým pilotním projektem AR na výzvy v oblasti balicí linky a vyzvala tři lídry v oboru k uzavření partnerství v rámci projektu: Harpak-ULMA Packaging, Rockwell Automation a PTC.

Výrobce strojů a zařízení (OEM) Harpak-ULMA se zaměřuje na nabídku inteligentních, propojených balicích strojů a komplexních balicích linek. Společnost tak zavedla standardizovanou řídicí platformu Rockwell Automation a spolehla se na strategického aliančního partnera Rockwell Automation, společnost PTC, při poskytování předem integrovaných řešení IIoT, včetně průmyslového softwaru AR Vuforia®.

„Jsme nadšeni z této příležitosti pomoci organizaci s postavením a reputací, jako má Maple Leaf a dosáhnout tak špičkové produktivity provedením digitální transformace,“ říká generální ředitel společnosti Harpak-ULMA Packaging Kevin Roach. „Očekávám, že společně definujeme nové paradigma využití technologie AR, které podpoří optimální uspořádání provozu.“

Společnost Maple Leaf ve skutečnosti definovala kritéria zaměřená na produktivitu pro měření úspěšnosti pilotního projektu. Maple Leaf konkrétně stanovila, že cíl celkové efektivity zařízení musí přesahovat 80 %.

Celková efektivita zařízení (OEE) je zlatým standardem pro kvantifikaci výroby. Mezi opatření mající vliv na celkovou efektivitu zařízení patří např. zvyšování kvalifikace zaměstnanců zajištěním lepšího školení, méně četné a kratší odstávky, vyšší kvalita při prvním průchodu a rychlejší střední doba opravy (MTTR).

Přístup návrhu a experimentování

Tyto čtyři společnosti k pilotnímu projektu zaujaly přístup založený na společném vytvoření návrhu a experimentování. Společnost Harpak-ULMA během první fáze nasadila svoji integrovanou aplikaci OEE, která dokáže automaticky vypočítat, monitorovat a zaznamenávat výkon balicí linky v reálném čase.

Společnost Harpak-ULMA dále nasadila celou knihovnu aplikací PTC AR a vytvořila vlastní strojové prostředí AR. AR nabízí bohaté, vizuální pracovní pokyny a školení, stejně jako možnost odborného vedení na vyžádání.

Většina uživatelů AR využívá digitální dvojče stroje, tj. dynamický model, který virtuálně nahrazuje fyzický stroj. Digitální dvojčata zprostředkují realistickou animaci a tím umožňují pracovníkům simulovat rutinu údržby nebo obsluhu ještě před samotnou interakcí se strojem.

Digitální dvojčata také umožňují personálu virtuálně nahlédnout do stroje v provozu a získat přehled o umístění a stavu komponent bez nutnosti zastavit výrobu.

„AR pro Maple Leaf Foods představuje ideální způsob, jak zajistit digitální informace pracovníkům ve výrobě a v kontextu jejich úkolů,“ říká CEO společnosti PTC Jim Heppelmann. „Věříme, že výsledky pilotního programu poukáží na obrovskou příležitost ke zvýšení produktivity a zároveň zvýší spokojenost zaměstnanců.“

Využívají se také integrované technologie pro vzdálenou komunikaci a spolupráci v reálném čase, které výrazně snižují nutnost přítomnosti technických odborníků na místě.

Důkaz o potenciální hodnotě

Pilotní projekt rychle prokázal hodnotu AR v oblasti balicí linky. Aplikace OEE například sestavuje zprávy s vlastní diagnostikou stroje, které identifikují odstávky strojů a položky s vysokou prioritou podle směn.

Díky vzdálenému připojení pak může tým Harpak tyto zprávy denně monitorovat, rozeznat případné četné výpadky a sestavit nápravné rutiny v nástroji Vuforia Expert Capture. Pomocí této aplikace mohou odborníci OEM zaznamenat a transformovat podrobné kroky do pracovních procesů využívajících AR, ke kterým bude mít obsluha přístup v reálném čase.

V oblasti školení a diagnostiky chyb stroje umožňuje AR pracovníkům odkudkoli a kdykoli sledovat a interagovat v reálném čase s digitálním dvojčetem stroje. To znamená, že OEM může obvykle provést diagnostiku stroje bez nutnosti fyzické návštěvy pracoviště. Znamená to také, že před nástupem zaměstnance do provozu je možné mu zajistit efektivní školení.

Školení využívající AR již společnosti Maple Leaf přináší slibné výsledky. Interaktivní, vizuálně intenzivní školení například pomohlo překonat jazykové bariéry, snížit chybovost pracovníků a zkrátit cykly školení v prostředí, pro které je typická vysoká fluktuace zaměstnanců.

„Jsme hrdí na to být součástí týmu, který spolupracuje se společností Maple Leaf na pilotním programu rozšířené reality, který si klade za cíl zvýšit efektivitu a zlepšit výsledky v různých kritických obchodních praktikách,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Rockwell Automation Blake Moret. „Je inspirující vidět pozitivní dopad, který tato technologie měla na délku školení a omezeni chybovosti pracovníků.“

Díky snadné dostupnosti znalostí OEM může technologie AR také obohatit podnikové zaměstnance o schopnost provádět složité úkoly, jako je např. přestavba balicích nástrojů, které obvykle zajišťovaly externí dodavatelé.

Nejenže AR nabízí přístup k podrobným procesům, ale umožňuje i případné auditování dokončení úkolů. Společnost Maple Leaf se ve svém pilotním projektu zaměřila na tři zásadní oblasti při prosazování souladu s požadavky: přestavba strojů, postupy spouštění a vypínání a sanitační protokoly. 

Poučení z projektu

Zatímco pilotní projekt v oblasti balení proteinů stále probíhá, všechny čtyři společnosti budou i nadále shromažďovat zpětnou vazbu, zajišťovat vylepšení a hodnotit veškeré možnosti budoucí komercializace programu.

Tým během tohoto projektu objevil hodnotu transparentního a rovného partnerství a flexibilní perspektivy. Každá společnost nabízí jedinečné sady schopností. Upřímná a otevřená zpětná vazba mezi partnery společně s ochotou změnit nebo přesměrovat úsilí je pak pro úspěch naprosto zásadní.

Tým si především uvědomuje, že použití technologie jen pro samotné použití technologie je jistou cestou k neúspěchu. Základem každé investice musí být přesvědčivý obchodní model, který nabízí provozní a finanční hodnotu.

Zkrácený text:

Výzva:
Navržení pilotního projektu pro linky využívané k balení proteinů, který dokáže využít a prokázat výhody rozšířené reality (AR).

Řešení:

Výsledky:

  • Urychlení školení pracovníků
  • Minimalizace jazykové bariéry při školení a omezení četnosti chyb pracovníků
  • Nižší potřeba zajištění diagnostiky a podpory na pracovišti
  • Auditování dokončení zásadních úkolů, jako jsou přestavba strojů, postup spouštění a vypínání a sanitační protokoly

O společnosti Rockwell Automation

Společnost Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) je globální lídr v oblasti průmyslové automatizace a digitální transformace. Propojujeme představivost lidí s potenciálem technologií, abychom rozšířili lidské možnosti a podpořili tak produktivitu a udržitelnost světa. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee v americkém státě Wisconsin a zaměstnává okolo 25 000 pracovníků, kteří řeší problémy a starají se o zákazníky ve více než 100 zemích světa. Další informace o tom, jak přivádíme koncept Connected Enterprise k životu napříč průmyslovými podniky, najdete na webu www.rockwellautomation.com.