Hledání zaměstnání formou hry? Žádný problém díky nové moderní aplikaci Cesta k zaměstnání

Ostrava, 26. září 2022 – Cesta k zaměstnání je moderní online vzdělávací aplikace, která seznamuje žáky středních škol s jednotlivými kroky při hledání zaměstnání. Aplikace interaktivně a zábavně simuluje celý proces. Hráči si postupně projdou tvorbou životopisu, vyzkouší si hledání práce na pracovním portálu, pohovor, podpis pracovní smlouvy a v závěru si ověří svou znalost základů pracovního práva. 

Škola hrou tak nabývá s novou aplikací praktických rozměrů. „Aplikace má za cíl žáky nejen vzdělávat, ale také jim pomoci zvýšit uplatnění na trhu práce. Napsat správně životopis a zorientovat se na pracovním trhu totiž není jednoduché. Mnozí uchazeči potencionálního zaměstnavatele neosloví, protože nezvládnou správně zareagovat na nabídku práce nebo nejsou připraveni na pracovní pohovor,“ uvedla Kateřina Tvrdá z MS Paktu zaměstnanosti, která stojí za finální podobou aplikace.

Jednotlivé herní moduly je možné procházet samostatně v rámci tzv. „mini-her“ nebo lze hrát celou hru. Cílem hry je být připraven nalézt cestu k zaměstnání a umět si poradit v situacích, které mohou nastat. Cesta k zaměstnání navazuje na aplikaci Můj život po škole, která má za cíl žáky seznámit s možnostmi pracovního uplatnění na trhu práce a ve většině základních škol se již hojně využívá. Nápad na vytvoření aplikace Cesta k zaměstnání vznikl při realizaci modelových hodin a workshopů s aplikací Můj život po škole, která vyhrála Národní cenu kariérového poradenství v roce 2020. „Při konzultacích s pedagogy a žáky středních škol jsme zjistili, že neexistuje žádný interaktivně zpracovaný nástroj, který by žáky seznámil s tím, jak probíhá proces hledání práce, na co si dát pozor při podpisu smlouvy nebo jaká jsou jejich práva z hlediska zákoníku práce,“ doplnila Kateřina Tvrdá. Můj život po škole je hlavně o rozšíření obzorů, Cesta k zaměstnání pomůže hravou formou uspět v praxi při získání konkrétního zaměstnání. Upozorní žáky na chyby, kterých by se mohli dopustit.

A jak hrát? Aplikace je zcela zdarma a je dostupná na webu www.cestakzamestnani.cz. Nejprve si zvolíte hráče v oboru, o který máte zájem, pak postupnými kroky od inzerátu na pracovním portálu, vytvoření životopisu, absolvování pracovního pohovoru, atd., procházíte hrou a volíte si varianty. Hráči se tak mohou seznámit s tím, jak vypadají pracovní inzeráty, jaké jsou nejčastější benefity i požadavky ze strany firem. Získají i informace o průměrných výdělcích. Hráč v průběhu hry dostává zpětnou vazbu ohledně správnosti svých kroků. V případě špatně sestaveného životopisu má možnost využít taháku. Při pohovoru se mu zobrazuje, která odpověď byla správná, u pracovní smlouvy má vysvětlení, na co by si měl dát v reálném životě pozor, atd.

„Díky aplikaci bude mít hráč radost ze získání práce pro svou fiktivní postavu. Takový pocit si bude chtít zopakovat i ve svém skutečném životě. Důležitá jsou i reálná očekávání (např. o mzdě) a příprava před pohovorem. To je jen zlomek užitečných informací, které žáci získají a ještě je to bude bavit. Na aplikaci se mi nejvíce líbí její propracovanost a variabilita, dodala Markéta Knížková, personalistka ze ŠKODA ELECTRIC a.s., která se zapojila do testovací fáze.

Webová aplikace Cesta k zaměstnání byla oficiálně spuštěna v druhé polovině září 2022. Po vzoru propagace aplikace Můj život po škole bude Cesta k zaměstnání prezentována na veletrzích středních a vysokých škol a postupně budou realizovány i workshopy s pedagogy. V rámci testovací verze se podařilo získat 180 zpětných vazeb přes základní školy, střední školy, soukromé kariérové poradce, neziskové organizace, úřady práce, pracovní psychology, personalisty i zástupce společnosti LMC. Všem moc děkujeme za zapojení a pomoc,“ zakončila Kateřina Tvrdá. Aplikace vznikla v rámci projektu Odborného kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II.

Poznámky pro editory – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

  • MS Pakt poskytuje poradenství žákům základních i středních škol a zájemcům o změnu zaměstnání v Moravskoslezském kraji.
  • MS Pakt podporuje a vzdělává pedagogy v oblasti kariérového poradenství.
  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“.
  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami v regionu.
  • Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.