Medvěd v nevhodných podmínkách, Konopiště

Pražská skupina organizace OBRAZ – Obránci zvířat zveřejnila video medvěda Jirky
ze zámku Konopiště, v němž upozorňuje na neutěšené podmínky, ve kterých se zvíře
nachází a jež ho značně stresují. Cílem této iniciativy je, aby vedení zámku Konopiště
medvědovi rozšířilo výběh a zároveň se zavázalo, že žádný další medvěd v areálu
zámku chován už nebude.


Odkaz na video:

https://fb.watch/g3JjjhLfSx/

Obránci zvířat se již delší dobu zajímají o životní podmínky a zdravotní stav medvěda Jirky a
dospěli k závěru, že vedení zámku mu neposkytuje dostatečný prostor ani možnosti, aby
mohl naplňovat své přirozené potřeby. Medvěd ušatý v přírodě obývá teritorium o rozloze
200 až 400 km2, v zámeckém příkopu má však k dispozici jen zhruba 200 m2. Tento druh je
rovněž zvyklý na skalnaté a zalesněné prostředí, které bychom v jeho výběhu hledali marně.
Tyto nevhodné podmínky vedou u divokého zvířete k frustraci, která se projevuje tzv.
stereotypním chováním, tj. neustále opakujícími se pohyby, např. točením hlavou či
chozením sem tam ve stejných vzdálenostech. Těchto projevů si všimlo i mnoho
návštěvníků, kteří se na sociálních sítích vyjádřili následovně: „Je mi ho líto“; „Za poslední
dva měsíce, když jsem tam byla, tak pořád chodil dokola“; „Zmatený…“; „Smutný…”.
Takovýmto chováním medvědi typicky reagují na stísněné podmínky a na prostředí, v němž
mají nedostatek vhodných podnětů. 
Obránci zvířat požadují po zámku Konopiště, aby výběh rozšířil a více ho přizpůsobil
potřebám medvěda. Na toto téma se aktivisté již v minulosti pokoušeli vést s vedením
zámku rozhovory, k žádnému posunu však ze strany instituce nedošlo. Obránci zvířat
rovněž požadují, aby se vedení zámku zavázalo k tomu, že Jirka bude jejich posledním
chovaným medvědem. Svůj souhlas můžete vyjádřit e-mailem zaslaným na adresu:
konopiste@npu.cz a podpisem v petici: https://e-petice.cz/petitions/petice-za-rozsireni-vybehu-
poslednimu-medvedovi-jirkovi-na-konopisti.html