V rámci dostavby dálnice D4 se u Mirotic odstraňuje mostní konstrukce, nový most bude dokončen na podzim příštího roku

Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, začne tento týden u Mirotic v pořadí již druhá demolice mostní konstrukce. Jedná se o most těsně za Miroticemi, přes který vede místní komunikace do Cerhonic a kříží budoucí dálnici D4. Nový most v místě by měl být dokončen v říjnu 2023. 

Během odstraňování mostu nebudou občané cestující z Cerhonic do Mirotic omezeni na dopravní obslužnosti, protože vedle starého mostu vznikl nový, provizorní, který se bude používat do doby dokončení stavby nového mostu. Motoristé cestující po I/4 budou po dobu bourání mostu navedeni na objízdné trasy. Vozidla do 22t budou projíždět přes Mirotice, vozidla nad 22t pojedou trasou přes Písek, Záhoří, Oslov a Zvíkovské Podhradí.

Odstranění starého mostu je plánováno na minimální možnou dobu a bude trvat 3 dny, a to od 11. 10. od 6 hodin do 13. 10. do 22 hodin. V tomto termínu bude stávající most odstraněn, odveze se suť a namontují se betonová svodidla.

Jde již v pořadí o druhou mostní konstrukci, která se při stavbě D4 odstraňuje a bude nahrazena novou. V červnu stavbaři během tří dní zdemolovali také most na mimoúrovňové křižovatce u Mirotic, který převáděl silnici I/4 přes silnici druhé třídy. 

V celém nově budovaném úseku D4 z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 přemostěními. Jedním z nich je i lávka pro pěší u Rtišovic, která poslouží jako cesta k autobusové zastávce. Jsou mezi nimi i ekodukty, tedy mosty, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Po zprovoznění celé dálnice v roce 2024 bude takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat 20. Mezi technicky zajímavé stavby na trase patří například estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať. 

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

O společnosti Via Salis

Via Salis je společným podnikem VINCI Concessions a Meridiam. Via Salis je zodpovědná za první PPP projekt stavby dálnice v ČR. Zajišťuje projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu 32 km nových kilometrů dálnice D4 a modernizaci a údržbu dalších 16 km již zprovozněných úseků.

Více informací:

www.viasalis.cz

O společnosti VINCI Highways

VINCI Highways, dceřiná firma VINCI Concessions, je přední koncesní společnost a provozovatel služeb silniční mobility. VINCI Highways projektuje, financuje, staví a provozuje dálnice, městské sítě, mosty, tunely a mýtné služby v 16 zemích světa. Infrastrukturní síť, kterou spravuje, je dlouhá téměř 4 000 km. Společnost VINCI Highways využívá svých odborných znalostí, aby zaručila nejvyšší standardy z hlediska výkonu a bezpečnosti, čímž zaručuje řidičům pozitivní uživatelskou zkušenost.

Více informací:

https://www.vinci-concessions.com/en/vinci-highways

@VINCIConcess

https://www.linkedin.com/company/vinci-concessions/

O společnosti Meridiam

Společnost založil v roce 2005 Thierry Déau. Vycházel přitom z myšlenky, že spojení zájmů veřejného a soukromého sektoru může poskytnout řešení základních potřeb obyvatel. Meridiam se specializuje na dlouhodobý rozvoj, financování a řízení udržitelné veřejné infrastruktury ve třech odvětvích: mobilita zboží a lidí; přechod k nové energetice a životní prostředí; sociální infrastruktura. Meridiam v současnosti spravuje aktiva v hodnotě 8 miliard USD a více než 80 projektů.

Více informací:

https://www.meridiam.com/fr/

@Meridiam

https://www.linkedin.com/company/meridiam/mycompany/

O společnosti DIVia stavební

DIVia stavební je dodavatelem veškerých stavebních prací na projektu PPP D4. Patří do Skupiny VINCI Construction CS, kam patří rovněž společnosti jako EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮSMTAV, FREYSSINET CS, PREFA PRO, OK Třebestovice, které na tomto projektu budou pracovat. Celkem do Skupiny patří dvě desítky tradičních stavebních firem a provozoven. Skupina zaměstnává více jak 4000 lidí a realizuje až 1800 malých i velkých projektů po celé ČR a SR. 

Více informací:

https://www.vinci-construction.cz/detail-divia-stavebni