HP sází stromy pro budoucnost

Hlavní body zprávy

  • Společnosti HP chce být nejudržitelnější technologickou společností na světě a podniká celou řadu kroků proti změně klimatu.
  • Aby HP ukázalo, že to myslí se zelenými technologiemi vážně, chystá se svými obchodními partnery v rámci programu HP Amplify Impact řadu ekologických aktivit.

Praha, 26. října 2022 – Zástupci společnosti HP se včera spolu se svými obchodními partnery setkali v rámci programu HP Amplify Impact v Nedvězí u Říčan, hned vedle přírodní rezervace Mýto, aby společně vysadili celkem 13 ovocných stromů, bříz a javorů k jednomu kůlu. 16 dlouhověkých stromů ke třem kůlům a 29 keřů, přičemž jde o osázení pásu o délce přibližně 480 metrů. Mezi partnery, kteří se sázení stromů zúčastnili, patřili zástupci společností Tech Data Distribution s.r.o., SUMA spol. s.r.o., OFFICEO s.r.o., Print Partners s.r.o., PREMO s.r.o., GESTO COMPUTERS s.r.o., CSF s.r.o., a CESAR TRADE s.r.o.

Společnost HP si uvědomuje, že také kvůli výrobě papíru dosud probíhá odlesňování. Proto vyrábí pouze papír s certifikací FSC a rozšířila spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

„Cílem je chránit a zachovat lesní oblasti a hospodařit v nich udržitelným způsobem,“ řekla Erika Lindauerová, ředitelka HP Inc. pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „HP věnuje 80 milionů dolarů na snížení dopadu papírenské výroby na lesy. Zároveň například se svými novými chytrými tiskárnami v programu HP+ kompenzujeme každou vytištěnou stránku, čímž prospíváme životnímu prostředí.“

Pro minimalizování spotřeby nového papíru inovuje HP například i obaly – jejich velikost a rovněž použité materiály. Zaměřuje se na chytřejší využití recyklovaných materiálů, čímž se zvyšuje míra jejich opětovného použití a recyklace. Jen v roce 2021 HP při výrobě našich produktů zužitkovalo 32 tisíc tun recyklovaného plastu. 

Každá lidská činnost má dopad na životní prostředí. Posláním společnosti HP je dopady snižovat, což platí pro celý její hodnotový řetězec. Mezi její cíle v oblasti ochrany klimatu patří například dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040, dále plně regenerativní ekonomiky a zároveň nejudržitelnějšího portfolia produktů a řešení v oboru.

Společnost HP se do boje o zodpovědné podnikání aktivně zapojuje desítky let, ať už jde
o snižování uhlíkové stopy, sběr plastů z povodí řek, principy cirkulární ekonomiky či zvelebování komunit. Její ambice ve směru dosažení udržitelnosti však neustále sílí. Důkazem je nově spuštěný program HP Amplify Impact. Jde o první program svého druhu, jehož smyslem je zvýšit odpovědnost v celém odvětví IT – v oblastech zaměřených na planetu, lidi a komunity. Program umožňuje partnerům stanovit si dlouhodobé cíle pro dosažení pozitivního dopadu a poskytuje potřebnou podporu
a školení. Všichni partneři HP Amplify získají přístup ke špičkovým zdrojům programu HP Sustainable Impact (www.hp.com/sustainableimpact) bez ohledu na to, ve které fázi své cesty k udržitelnějšímu světu se právě nacházejí.
Více informací najdete na stránkách www.hp.cz a na www.hp.com/go/recycle.

Tagged