Ekologičtější web: Jak můžeme vytvořit webové stránky s nulovými emisemi uhlíku

Snižování emisí z webových stránek se může zdát jako něco šíleného. Máme tendenci považovat nehmotný internet za “čistý”. Snažíme se převést vše, co jde online, abychom zvýšili efektivitu, uživatelský komfort, ale také kvůli snížení spotřeby zdrojů a dopadu na životní prostředí. Ale je tomu skutečně tak? Existuje totiž stále více důkazů o tom, že internet má velmi reálný dopad na životní prostředí, i když ho nevidíme.

Spotřeba energie a emise z internetu jsou obrovské. Elektřina je krví internetu, protože se používá k napájení datových center, telekomunikačních sítí a zařízení, která používáme k surfování na internetu. To znamená i velké množství emisí uhlíku.

Na rozdíl od mnoha jiných průmyslových odvětví, která usilují o efektivitu a snižování emisí, se zdá, že budou emise z internetu v nadcházejících letech rychle růst. Počet lidí s přístupem k internetu se celosvětově zvyšuje a s tím, jak se data zrychlují a zlevňují, jich všichni spotřebováváme stále více. Streamovací služby, jako jsou YouTube, Netflix a Spotify, jsou velkými spotřebiteli dat a jejich objem rychle roste, ale i běžné webové stránky jsou stále náročnější na data. Podle serveru HTTPArchive.org je dnes průměrná velikost webové stránky téměř čtyřikrát větší než v roce 2010 a stále roste.

Česká digitální agentura WDF se díky dlouholeté spolupráci s norským klientem Esgian postupem času dostala pod pokličku oborových informací a stali se spolutvůrci energetické tranzice. “Naším společným cílem je pomoci dosáhnout udržitelnosti v odvětví energetiky poskytnutím dat mimo jiné o spotřebě paliv a emisích spojených se získáváním energie na moři z vrtných plošin a větrných farem, jejich obsluhou, instalací, přepravou, zkrátka celkovou logistikou, kterou zajišťuje řada jimi monitorovaných soukromých subjektů.” říká jednatel WDF, Vojtěch Strnad. Vzhledem k tomu, že se věnují i vývoji designových webových stránek, spojili tyto dvě záležitosti dohromady a posvítili si na to, jak vlastně by měl vypadat energetický úsporný web. “Vnímáme, že se naši klienti zajímají o dopad, jaký jejich business bude mít na životní prostředí. I toto s nimi diskutujeme a snažíme se tak pro ně být skutečným partnerem v dosažení jejich cílů.” říká Michal Bambušek, Business Developer z WDF.

Snížení přenosu dat z webových stránek

Protože přenos dat přímo souvisí se spotřebou energie a emisemi, jednou z klíčových věcí, které musíme udělat, je najít způsoby, jak webové stránky učinit efektivnější z hlediska přenosu dat. Existují dva hlavní způsoby, jak toho dosáhnout.

Zaprvé můžeme snížit velikost webu. To má řadu dalších výhod, včetně rychlejšího načítání, což zlepšuje uživatelský komfort a SEO, a také snížení spotřeby dat pro uživatele s omezeným internetovým připojením.

Několik jednoduchých věcí, které můžete udělat pro snížení velikosti stránky, je následující:

  • psát kód čistě a efektivně,
  • používat vektorovou grafiku a efekty CSS, abyste vytvořili vizuálně poutavý zážitek s mnohem menšími soubory než tradiční obrázky, jako jsou JPEG a GIF,
  • nahrávat obrázky v měřítku, místo abyste se spoléhali na CSS při změně jejich velikosti,
  • velká média přenést na poskytovatele třetích stran, kteří jsou šetrní k životnímu prostředí,
  • komprimovat soubory, obrázky a videa, abyste snížili velikost souborů bez viditelné ztráty kvality,
  • vyhnout se automatickému přehrávání videí a požádat uživatele, aby si vybral, zda chce videa přehrát, pokud ho zajímají,
  • minimalizovat vlastní písma, která mohou ve skutečnosti tvořit velkou část celkové velikosti stránky,
  • využít mobilního řešení, jako je AMP, k okamžitému zobrazení aktuální verze webové stránky.

Přechod webových stránek na obnovitelné zdroje energie

Podle studie ACEEE (The Megawatts behind your Megabytes) se energie spotřebovaná internetem (a tedy i webovými stránkami) zhruba rozděluje na 48 % spotřebovaných v datovém centru, 14 % spotřebovaných v telekomunikační síti a 38 % spotřebovaných v zařízeních koncových uživatelů. To se samozřejmě liší u každé webové stránky a každého uživatele, ale představuje to typický scénář.

Pro majitele webových stránek je obtížné nebo nemožné kontrolovat energii spotřebovanou telekomunikačními sítěmi nebo koncovými uživateli. Můžete však mít určitou kontrolu nad energií spotřebovanou datovým centrem, a to jednoduše tím, že si vyberete správného poskytovatele hostingu. Roste počet poskytovatelů hostingu, kteří pro svá datová centra aktivně nakupují energii z obnovitelných zdrojů a díky tomu mají mnohem nižší emise uhlíku.

Tmavý web vs bílý web

V roce 2000 Google na Den Země ztmavil svou domovskou stránku s tím, že tmavé barevné schéma spotřebuje méně elektřiny než standardní domovská stránka Google s bílým pozadím. Ovšem poté přišly LCD displeje, které byly mnohem energeticky úspornější. Ty však mají jediné podsvícení, které osvětluje celou obrazovku. To znamená, že bez ohledu na zobrazovanou barvu, dokonce i černou, je světlo vždy plně zapnuté. Myšlenka tmavého webového designu šetřícího energii se proto stala bezpředmětnou a na dalších zhruba deset let byla zapomenuta. To se změnilo s příchodem OLED technologie. Zde se v podstatě se jedná o fólii s diodami, které se samy rozsvěcují. Klíčovým rozdílem obrazovek OLED je, že namísto jednoho podsvícení je každý pixel sám o sobě malou žárovkou LED, která se rozsvěcuje samostatně, když je potřeba. To přináší lepší kvalitu obrazu, ale také to znamená, že tmavé barvy spotřebují méně elektřiny, protože je osvětlena menší část obrazovky.

S nástupem technologie OLED mají tmavé barvy v designu webových stránek najednou opět smysl jako způsob, jak snížit spotřebu energie digitálních služeb. Takže pokud berete ekologickou stopu ve svém podnikání opravdu zodpovědně, možná byste měli zvážit i tmavý web.

O WDF

WDF je pražská firma, která vyvíjí SW, designové webové a mobilní aplikace zejména pro zahraniční klienty za které sklízejí i řadu ocenění. Největším klientem, pro kterého WDF pracuje posledních 6 let na denní bázi, je norský Esgian, jehož technologické produkty vyvíjí osmičlenný tým vývojářů WDF. Esgian disponuje daty o všech sedmi stech pobřežních vrtných plošinách na světě, lodích, které je obsluhují i o rychle rostoucích větrných elektrárnách na moři.