Skoro každá desátá česká domácnost má doma zimu, v Evropě trápí málo tepla desítky milionů lidí

PRAHA, 23. listopadu – Téměř desetina českých domácností tvrdí, že nemá ve svém bytě či domě dostatečné teplo. Týká se to přitom především domácností s nízkými příjmy, na které mohou současné vysoké ceny energií v letošní zimě dolehnout ještě více. Nedostatečné teplo ve vnitřních prostorech přitom trápí celou Evropu, 34 milionů Evropanů by si doma rádo přitopilo, vyplývá z letošního VELUX Healthy Home Barometru.

Velká zima ve vnitřních prostorech trápí 9 % českých domácností. „Právě nedostatečné teplo je samozřejmě obřím tématem v současné energetické krizi. Lze proto očekávat, že s vysokými cenami energií poroste i počet domácností, pro které bude nízká teplota v bytě či domě velkým problémem. Pobyt v dlouhodobě studeném prostředí přitom přináší řadu zdravotních problémů, vede např. ke kardiovaskulárním chorobám nebo častým respiračním onemocněním,“ říká architektka VELUX Klára Bukolská.

Českým domácnostem je přitom zima více než jiným v Evropě. Přesto nedostatečné vytápění ale trápí desítky milionů Evropanů. Podle aktuálního VELUX Healthy Home Barometru tvrdí 7 % Evropanů, že jejich byt není dostatečně vytápěný, problém malé vnitřní teploty se tak v Evropě týká 34 milionů lidí.

Na první pohled překvapivé může být, že větší problém s nedostatečně vyhřátým bydlením mají země na jihu Evropy. V tomto regionu (Portugalsko, Španělsko, Řecko, Itálie, Kypr, Malta) má problém se zimou ve vnitřních prostorech 11 % domácností. Naopak ve Skandinávii takové potíže řeší pouze 1 % domácností. „Ve skandinávských zemích jsou na zimu dobře připraveni, mají kvalitní zateplení i dostatečné izolované domy. Naopak na jihu Evropy
to především starší zástavba neřeší, proto pak dochází k problémům s nedostatečnou teplotou uvnitř domu či bytu,“ dodává Klára Bukolská.

Česká vláda v reakci na rostoucí ceny energií rozhodla o zastropování ceny elektřiny na 6 Kč za kWh a plynu na 3 Kč za kWh. I tak je ale cena několikanásobně vyšší než v předchozích letech. To může vést k tomu, že potíže s nedostatečným teplem bude letos řešit ještě více domácností než v minulosti. Světová zdravotnická organizace WHO přitom považuje za minimální vhodnou vnitřní teplotu na úrovni 18 stupňů.

Nedostatek tepla je jedním ze 4 hlavních neduhů bytů a rodinných domů, mezi ty další patří nedostatečná ventilace čerstvého vzduchu, hluk a nedostatek denního světla. V České republice se minimálně s jedním z těchto rizik potýká 22 % lidí. Nejvíce přitom obyvatele České republiky kromě velké zimy trápí nadměrný hluk (14 % lidí). „Základem boje proti těmto rizikům je denní světlo a čerstvý vzduch. Chybějící přirozené světlo i čerstvý vzduch patří mezi největší neduhy především starších budov,“ dodala Klára Bukolská.

Vlhkost a plísně způsobující mj. astma a dýchací potíže trápí 7 % obyvatel České republiky. Způsobeny jsou především zatékající střechou, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy. Hniloba se nejčastěji objevuje v podlaze nebo okenních rámech. A 3 % Čechů považují svůj byt za příliš tmavý, což může vést mj. k depresím a poruchám spánku.

Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie vychází Česká republika poměrně dobře, jedno z rizik vnitřního klimatu trápí třetinu Evropanů. Především ve městech je hlavním problémem nadměrný hluk, kterým trpí 92 milionů (18 %) Evropanů.  Téměř 70 milionů Evropanů (13 %) má potíže s plísněmi a vlhkostí a 34 milionů (7 %) se domnívá, že jejich byt není dostatečně vytápěný. Pro 29 milionů lidí (5 %) v Evropě je pak hlavní překážkou spokojeného bydlení nedostatek denního světla. 

Česká republika si tak vede dobře nejen v celoevropském srovnání, ale i v porovnání s okolními státy. Zatímco v ČR trpí alespoň jedním ze zmíněných rizik 22 % lidí, v Německu to je 35 % lidí, v Rakousku 29 % populace a v Polsku 25 %, naopak na Slovensku má nevhodné podmínky 20 % domácností. Vůbec nejhorší situace v Evropské unii je na Kypru či v Litvě, naopak nejlépe si vede Finsko (19 %).

Nevhodné vnitřní klima tak vede i k častým psychickým problémům. Lidé, kteří jsou ohroženi všemi čtyřmi riziky nevhodného klimatu, říkají oproti lidem bez těchto hrozeb až 5x častěji, že jsou nešťastní. Jsou tak daleko více ohroženi psychickými problémy a depresemi. 

O skupině VELUX 

Již více než 80 let vytváří skupina VELUX lepší prostředí pro život lidem po celém světě, když přivádí střechou maximum denního světla a čerstvého vzduchu. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a světlíky, venkovní stínění na ochranu před horkem, dekorativní rolety a žaluzie, montážní doplňky i řešení pro chytrou domácnost. Tyto produkty pomáhají zajistit zdravé a udržitelné vnitřní klima pro práci a učení, hru nebo zábavu. Pracujeme v globálním měřítku – prodáváme a vyrábíme ve 40 zemích a po celém světě máme přibližně 12 500 zaměstnanců. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným zcela vlastněná neziskovými charitativními nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. V roce 2021 měl VKR Holding celkový obrat 3,5 miliardy eur a nadace VELUX věnovaly 244 milionů eur na charitativní účely.

Pro více informací o skupině VELUX navštivte velux.com.