Posílení rovnosti žen na trhu práce je podmínkou ekonomického oživení, vyzývá ACCA

Praha, 16. března 2021 – Mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) považuje posílení rovnosti žen na trhu práce – a jejich rovný podíl na ekonomickém oživení po pandemii koronaviru – za nezbytnou podmínku ekonomického růstu. Zásadám rovného přístupu by mohla pomoci důsledná aplikace Gender Responsive Budgeting (GRB). Využití principu GRB vládami jednotlivých … Pokračování textu Posílení rovnosti žen na trhu práce je podmínkou ekonomického oživení, vyzývá ACCA

Označeno tagem

Nový zákon o účetnictví reaguje na moderní trendy

Nový zákon o účetnictví, který byl v červnu předložen vládě ve fázi věcného návrhu a aktuálně se pracuje na jeho paragrafovém znění, mimo jiné rozšíří okruh účetních jednotek, které budou moci používat mezinárodní účetní standardy IFRS. Také všem firmám a podnikatelům umožní při zpracování účetnictví lépe využívat možnosti moderních technologií. Mezi další novinky má patřit … Pokračování textu Nový zákon o účetnictví reaguje na moderní trendy

Označeno tagem

Čas excelů pomalu končí, nastupují digitální účetní

Zajímavé skutečnosti odhalila nedávná studie ACCA The digital accountant: Digital skills in a transformed world. Z více než 4 200 dotázaných účetních a finančních specialistů z celého světa je sice 89 % přesvědčeno, že digitální dovednosti jsou pro jejich práci důležité, a 63 % si myslí, že je mají na patřičné úrovni, avšak většina (81 %) ovládá na … Pokračování textu Čas excelů pomalu končí, nastupují digitální účetní

Označeno tagem

Studie ACCA odhaluje dopady Covid-19 na světovou ekonomiku i cesty k zotavení

Dopad pandemie Covid-19 na světovou ekonomiku je nezměrný. Kriticky jsou ohroženy jak firmy, zejména malé a střední, tak i veřejný sektor. Důsledky krize se promítají i do práce auditorských firem a finančních expertů. Z nejnovější studie ACCA Covid-19 global survey: inside business, impacts and responses například vyplývá, že bezmála 40 % malých a středních firem nemá … Pokračování textu Studie ACCA odhaluje dopady Covid-19 na světovou ekonomiku i cesty k zotavení

Označeno tagem

Účetní a finanční manažeři proti korupci a úplatkářství

Podplácení a korupce, to nejsou jen velké mnohamilionové kauzy pravidelně přetřásané na titulních stránkách novin a televizních zpravodajství. Jsou jimi vážně ohroženy i malé a střední firmy. Vyplývá to z nejnovější studie vzdělávací organizace ACCA Combating bribery in the SME sector, která navazuje na podobnou studii ACCA z roku 2013. Srovnání ukazuje, že ani tvrdé protikorupční … Pokračování textu Účetní a finanční manažeři proti korupci a úplatkářství

Označeno tagem

ACCA: Znalost technologií usnadní účetním rozpoznat hrozby spojené s ekonomickou kriminalitou

Až 80 miliard korun dosahují celosvětové škody způsobené ekonomickou kriminalitou. I přes stále sofistikovanější a bezpečnější informační systémy nabývá ekonomická kriminalita obřích rozměrů a postihnout může jak obří korporace, tak i malé lokální firmy. Z nové studie Economic Crime in a Digital Age (Ekonomická kriminalita v digitální době), kterou vypracovala vzdělávací organizace ACCA ve spolupráci … Pokračování textu ACCA: Znalost technologií usnadní účetním rozpoznat hrozby spojené s ekonomickou kriminalitou

Označeno tagem

Role účetních a finančních expertů ve firmách se mění

Bezplatný kurz ACCA-X jim pomůže zjistit, na co se mají zaměřit, aby zůstali uplatnitelní Profese účetních se s nástupem technologií mění k nepoznání. Lidé již nebudou nahazovat doklady do systému a připravovat finanční výkazy, to za ně zvládne robot, zaměří se ale více na analýzu a interpretaci dat, identifikaci vhodných technologií či určování strategií. Vyplývá to z nedávné … Pokračování textu Role účetních a finančních expertů ve firmách se mění

Označeno tagem

Podle nového výzkumu nemůže za klesající výnosy z firemní daně agresivní daňová optimalizace

Akademická studie z australské Školy ekonomiky, financí a marketingu skýtá hojné důkazy, že globální systém firemních daní není v oblasti nadnárodního byznysu navzdory mnoha tvrzením „rozbitý“ a že není postupně nahlodáván alokováním byznysu v daňových rájích. Podle zprávy Nadnárodní společnosti, příjmy bez státní příslušnosti a daňové ráje, kterou si objednala ACCA, neexistují žádné důkazy pro tvrzení, že se základ firemní daně například v USA nebo Velké Británii snižuje. (TZ)

Označeno tagem

Byznys směřuje k vytvoření nového oddělení v podnikových strukturách

V budoucích letech bude pod vlivem tzv. velkých dat, tedy obrovských množství nestrukturovaných údajů hromadících se ve firmách, pravděpodobně docházet k úpravě struktury společností. Budou vznikat specializovaná analytická oddělení, jež budou mít na starost rozbor velkých dat dle parametrů zadaných ostatními segmenty dané organizace. (TZ)

Označeno tagem