Asociace lesních MŠ plánuje podání žaloby proti vládním opatřením

Praha, 12. 4. 2021 – Asociace lesních MŠ je připravena podat žalobu na nová opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je chaotické jednání s občany s vážnými dopady na nejmenší děti, která nejsou odůvodnitelná epidemickou situací. V případě, že další opatření vlády neumožní všem dětem návrat do předškolních zařízení, je Asociace lesních MŠ připravena podat žalobu proti opatření ke krajskému soudu, aby stav napravila. Pro nás i pro rodiče předškolních dětí je neakceptovatelné, aby vzdělávání malých dětí bylo vládou omezováno nahodilými opatřeními ode zdi ke zdi. Jakmile vláda a její poradci nejsou zajedno, jedna věc by měla být jasná – děti mají být prioritou, jejich ztracený čas jim nikdo neproplatí,” říká předsedkyně Asociace lesních MŠ Tereza Valkounová.

Continue reading „Asociace lesních MŠ plánuje podání žaloby proti vládním opatřením“