Animované video „Demokracie mýma očima“ míří do českých škol

V Praze dne 5. 10. 2021 „Demokracie mýma očima“ je projekt, který začal na podzim roku 2020 v neziskové organizaci InBáze. Jeho výstupem je animované video, ve kterém 12 dětí původem z Ukrajiny, Nepálu, Vietnamu, Filipín, ale i z Čech ztvárnilo, co pro ně znamená slovo „demokracie“. Video se bude od října 2021 promítat spolu s besedou s autory a tematiky zaměřeným workshopem ve školách na území hlavního města Prahy. Dále bude v rámci multikulturní výchovy nabízeno k prezentaci do dalších základních škol v České republice. Cílem projektu je podpořit vyšší toleranci českých dětí a mládeže k migrantům a lidem odlišného původu a předcházet tak xenofobii a nenávistným projevům.

Continue reading „Animované video „Demokracie mýma očima“ míří do českých škol“