Asociace developerů vstoupila do evropské federace Build Europe

Praha, 29. 11. 2022 – Asociace developerů České republiky se stala členem zastřešující evropské unie developerů Build Europe. Slibuje si od toho užší spolupráci v oblasti evropské legislativy a norem, ale také sdílení dobré praxe z dalších členských zemí.

Continue reading „Asociace developerů vstoupila do evropské federace Build Europe“

Analýza zcela trhá Bartošův návrh nového stavebního zákona, v porovnání s původní verzí propadl

Praha, 8. září 2022 Hodnocení dopadů regulace /RIA/ návrhu nového stavebního zákona z pera Ministerstva pro místní rozvoj mluví zcela jednoznačně: je to zásadní zhoršení současného stavu, nepřináší positivní změnu, a nepřináší takovou míru transparentnosti, jako tomu bylo v komplexní rekodifikaci stavebního práva, která byla schválena v minulém roce. Předkládaná novela je tedy bezesporu krokem zpět. Návrh je potřeba stáhnout, a ve spolupráci s odbornými skupinami se vrátit k původním tezím, na kterých byl konsensus, a na nich postavit skutečně efektivní stavební legislativu.

Continue reading „Analýza zcela trhá Bartošův návrh nového stavebního zákona, v porovnání s původní verzí propadl“

Krach snah směřujících k moderní stavební legislativě v České republice

Praha, 24. srpna 2022  – Po několika letech se Česká republika ve věci rekodifikace stavebního práva vrací nejen k původnímu nefunkčnímu modelu, ale ještě jej naopak zhoršuje v podobě nového nadbytečného Jednotného enviromentálního stanoviska a dalšího úřadu. Právě to je výsledek návrhu nového stavebního zákona Ministerstva pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše a návrhu JEP Anny Hubáčkové z Ministerstva životního prostředí. 

Continue reading „Krach snah směřujících k moderní stavební legislativě v České republice“

Aktuálně: Vyjádření Asociace developerů k novele stavebního zákonu a environmentálnímu povolení

V souvislosti s dnešním briefingem ministra Bartoše a ministryně Hubáčkové k novele stavebního zákona a environmentálnímu povolení jsme již dostali několik dotazů. Proto si dovoluji touto cestou zaslat vyjádření Asociace developerů o oběma tématům.

Continue reading „Aktuálně: Vyjádření Asociace developerů k novele stavebního zákonu a environmentálnímu povolení“

Jsme rok od zastavení povolování všech staveb v České republice?

Odklad účinnosti části stavebního zákona, který do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky posílá Vláda České republiky, vzbuzuje velké pochybnosti. Ve svém důsledku může za rok zastavit celý proces povolování staveb v České republice. A to nejen bytů, komerčních či logistických objektů, ale také infrastrukturních staveb. Tedy silnic, dálnic, železnic a mnohého dalšího. Důvodem je legislativní lapsus: předložený návrh zákona totiž předpokládá jen odklad části stavebního zákona, zcela ale pomíjí nezbytnost odložit také účinnost změnového zákona, který je s ním úzce svázaný. Za kontroverzní lze považovat také obejití Legislativní rady vlády a absenci standardního meziresortního řízení. 

Continue reading „Jsme rok od zastavení povolování všech staveb v České republice?“

Více bytů na papíru je dobrý signál, aby je měl ale kdo a z čeho stavět

Praha, 11.02.2022 – Statisticky vysoká čísla nově zahájených a povolených bytů v Praze za rok 2021 vyvolávají optimismus, že bychom mohli být na počátku konce bytové krize, která se postupně z hlavního města dostala i do dalších českých regionů. Předně – jedna vlaštovka, jaro nedělá. Podstatné tedy je, zda se jedná o statistickou jednoletou výjimku, nebo zda se jedná o trend. A pokud se jedná o trend, a bytů se bude i v dalších letech povolovat více, je nutné upozornit na zásadní limitaci budoucí výstavby: není materiál a nejsou lidé. 

Continue reading „Více bytů na papíru je dobrý signál, aby je měl ale kdo a z čeho stavět“

Kontribuce jsou nesystémovým konsensem zdražujícím bydlení

Praha, 27. ledna 2022  – Kontribuce jsou nešťastným a doufejme že jen dočasným, byť pochopitelným, voláním po nápravě nespravedlivého rozdělení daňových příjmů, které vznikají v místě, do kterého se přes jeho potřeby již nedostanou zpět. Jsou bohužel reakcí na ticho, které se v politických kruzích nese pokaždé, když se vysloví myšlenka potřeby napravení rozpočtového určení daní tak, aby v lokalitách vydělané peníze pomáhaly jejich dalšímu rozvoji. Je to ostatně bolest, která spojuje developery s městy a městskými částmi. Přestože daňová zátěž nových bytů neustále stoupá a spravedlivější daně z nemovitostí zůstávají v celoevropském srovnání na jedné z nejnižších úrovní, chybějící náklady na rozvoj obcí ve výsledku zaplatí ti, kteří si vlastní bydlení teprve shání, takže pro ně bude opět o něco nedostupnější. 

Continue reading „Kontribuce jsou nesystémovým konsensem zdražujícím bydlení“

Nový stavební zákon neruší všechny stavební uzávěry, jen řeší ty nepřiměřeně dlouhé a nutí samosprávy k aktivitě

Nový stavební zákon nezruší všechny stavební uzávěry, jak tvrdí Praha. Zruší se jen nevyřešené stavební uzávěry starší 15 let. Což je v pořádku – protože stavební uzávěra má být nástrojem výjimečným a časově omezeným. Právní úprava reaguje na ustálenou judikaturu. 

Continue reading „Nový stavební zákon neruší všechny stavební uzávěry, jen řeší ty nepřiměřeně dlouhé a nutí samosprávy k aktivitě“