GORDIC získal 100% podíl ve firmě BBM

Jihlava 21. 12. 2020 – Společnost GORDIC, významný výrobce a dodavatel informačních systémů pro veřejnou správu, se stala stoprocentním vlastníkem společnosti BBM spol. s r. o. Ta se dlouhodobě profiluje jako dodavatel ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou a metodikou pro veřejné (příspěvkové a neziskové) instituce a vysoké školy. BBM bude i nadále představovat samostatnou organizaci v rámci GORDIC Group. 

Continue reading „GORDIC získal 100% podíl ve firmě BBM“