Seznamte se výhodami BIM – webinář pro top management a digitální zmocněnce

V rámci digitalizace státní správy tvoří BIM nedílnou součást digitalizace stavebního sektoru. Veřejní zadavatelé budou mít v této oblasti rozhodující úlohu a jestliže se jí chopí bez obav a zodpovědně, pak se s velkou pravděpodobností podaří využít všechny benefity, které metoda BIM nabízí.
Zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele je ale dlouhodobý proces, na který je nezbytné se řádně připravit, naplánovat ho, alokovat na něj zdroje jak finanční, tak personální. Jak BIM celkově zapadá do oblasti veřejné správy, jaké benefity nám přinese, co všechno se změní a jakým způsobem a co vše se budeme muset naučit, to shrnuje informační webinář určený pro top management a digitální zmocněnce organizací veřejné správy.
Webinář je určen pro strategický top management organizace veřejného zadavatele a digitální zmocněnce. Dozví se v něm, kolik času je potřeba na přípravu organizace, jak příprava probíhá a jakých osob se postupně týká tak, aby bylo možné se rozhodnout, jak práci na této změně zahájit.
Bezplatný dvouhodinový webinář ukáže, jak zavést BIM do organizace a co vám to přinese. Představí možnosti dalšího vzdělávání odborných pracovníků podle profesních kvalifikací.

Povinné používání metody BIM je za dveřmi. Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu

  • Používání metody BIM bude postupně povinné pro všechny nadlimitní veřejné stavební zakázky od července 2023
  • Používání metody BIM má dopad na dosavadní způsob práce, proto je nutné zaměstnance veřejné správy na tuto změnu připravit a vyškolit
  • Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím – manažer BIM, stavební inženýr, facility manager, investiční odborník, technolog/technik TZB, specialista IT a právník
  • Specializovaný kurz pro management veřejných organizací a digitální zmocněnce proběhne on-line představí přínosy metody BIM a změny, které jsou k jejímu používání v organizaci nutné. Tento bezplatný webinář trvá dvě hodiny a poprvé se koná již na 21. června 2022
  • Od podzimu startují úvodní kurzy určené pro všechny pracovníky veřejné správy, a také specializované kurzy pro manažery BIM. Kurzy jsou v první fázi nabízeny za zaváděcí ceny tak, aby byly přístupné co největšímu počtu zájemců
Continue reading „Povinné používání metody BIM je za dveřmi. Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu“

Robotizace stavebnictví v praxi. Silniční frézu v Třebíči pomůže řídit BIM

  • Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
  • Automatizovaný proces frézování umožní eliminovat příčné a podélné nerovnosti, zajistit dodržení správných sklonových a odtokových poměrů. Celkově to znamená vyšší přesnost práce, a tím i zvýšení kvality později položené asfaltové vrstvy
  • Krajská správa a údržba silnic Vysočiny využije metodu BIM v rámci svého zapojení do Programu pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci – projekt VIA FUTURI
  • Digitální model stavby (DiMS) bude vytvořen pro úroveň dokumentace pro provedení stavby (PDPS) s využitím dat z 3D skenování
  • Při tvorbě zadávací dokumentace bude využit Datový standard staveb (DSS) a mezinárodní klasifikační systém CCI
Continue reading „Robotizace stavebnictví v praxi. Silniční frézu v Třebíči pomůže řídit BIM“

Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ta ji pořádá ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a dalšími partnery.

Již celkově posedmé, letos opět v zářijovém termínu, se ve dnech 2. a 3. září 2021 uskuteční konference BIM ve stavebnictví. Hlavním organizátorem je v letošním roce Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je gestorem Koncepce zavádění metody BIM v Česku. Jejich partnery jsou odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, jako odborný garant programu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další instituce. Akce se uskuteční v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze. Účast na konferenci přislíbil Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, zástupci dalších ministerstev a další významní hosté. Program setkání je – jako už tradičně – zaměřen především na konkrétní přínosy metody BIM a digitalizace obecně pro sektor stavebnictví. Novinkou letošního roku bude hybridní forma konference – kromě osobní návštěvy se bude možné zúčastnit i prostřednictvím on-line streamu.

Continue reading „Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ta ji pořádá ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a dalšími partnery.“

Stavaře čeká digitální transformace. Odbor Koncepce BIM připravil průvodce, jak ji zvládnout

Začít využívat metodu BIM pro řízení staveb neznamená vytvořit vizualizaci stavby ve 3D. Znamená to přesunout všechno dění související s informacemi do digitálního světa, a to včetně postupů i komunikace. Nasazení metody BIM tak vlastně není nic jiného než proces digitální transformace. Tedy ještě než začne firma nebo organizace využívat BIM v praxi, musí přizpůsobit své fungování práci v digitálním světě. Digitalizace totiž nemůže skončit jen u dat či informací. I vnitřní fungování firmy nebo organizace se musí přizpůsobit požadavkům digitálního světa. To s sebou často nese i výraznou změnu způsobu práce nebo nové nastavení pracovních rolí. Pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí připravil odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci přehledného průvodce nazvaného Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele. I když je, v souladu se zaměřením odboru Koncepce BIM, připraven zejména pro potřeby veřejné správy, navržené postupy a kroky jsou v drtivé většině použitelné i pro soukromý sektor. Protože zvládnutí či nezvládnutí této změny bude během několika let otázkou přežití na trhu digitální budoucnosti.

Continue reading „Stavaře čeká digitální transformace. Odbor Koncepce BIM připravil průvodce, jak ji zvládnout“

Školy se připravují na výuku BIM. Od září 2022 bude povinná pro střední školy stavební

Metoda BIM pomalu proniká do výuky středních škol stavebního zaměření. Nejpozději od září roku 2022 jim její zařazení ostatně ukládají také rámcové vzdělávací programy platné od podzimu loňského roku. Změny čekají také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují. Díky iniciativě skupiny EDU BIM a odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci vzniká na základě konkrétních potřeb stavebních firem v Česku Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM. Se zaváděním metody BIM do výuky má pomoci i série workshopů. První letošní se konal 25. března a do konce roku by měly proběhnout ještě minimálně tři.

Continue reading „Školy se připravují na výuku BIM. Od září 2022 bude povinná pro střední školy stavební“

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce. Česko se zapojilo do formování celosvětové platformy Global BIM Network

Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie. Standardy jejího využívání v jednotlivých zemích se tak postupně rodí z mezinárodní spolupráce. Díky iniciativnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu je Česko v této oblasti velmi aktivní. Nejnověji se český zástupce zapojil do přípravy vznikající nadnárodní platformy Global BIM Network. Ta má propojit veřejné instituce zabývající se zavedením metody BIM napříč celým světem a vytvořit tak skutečně globální platformu pro sdílení zkušeností a aktivit.

Continue reading „Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce. Česko se zapojilo do formování celosvětové platformy Global BIM Network“

Vzniká otevřený rozpočtový formát. Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) se dohodla na spolupráci s dodavateli softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů. Pět ze sedmi nejvýznamnějších hráčů na českém trhu se bude společně podílet na vývoji otevřeného rozpočtového formátu (ORF). Ten zajistí, že pracovníci připravující rozpočet stavebních zakázek budou moci sdílet rozpočty nezávisle na softwarové platformě a v budoucnu je přenášet přímo s digitálním modelem stavby. Tím budou mít k dispozici přesnější a jednoznačná vstupní data a jejich práce bude efektivnější. Česko tak dosáhne dalšího milníku na cestě ke Stavebnictví 4.0.

Continue reading „Vzniká otevřený rozpočtový formát. Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek“

Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil. Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20

Ani ve stavebnictví nebude brzy možné uspět na trhu bez digitální transformace. Využívání metody BIM je jedním z kroků, jak se připravit na výzvy trhu v budoucnosti. V Česku se již rozběhlo několik pilotních projektů veřejných zadavatelů využívajících metodu BIM při přípravě, realizaci a provozu staveb. Série workshopů pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci se od září přesunula do virtuálního světa. Pokračuje ale dál. A roste i počet zapojených pilotních projektů.

Continue reading „Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil. Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20“