Mezinárodní konference Modelica 2017 v Praze

V roce 1978 jistý Hilding Elmqvist z univerzity v Lundu vytvořil v rámci své disertační práce modelovací jazyk, ve kterém se píší přímo rovnice, místo popisu algoritmus výpočtu v klasickém programovacím jazyce. Nalezení způsobu, jak soustavu rovnic řešit – to se přenechává počítači.  Continue reading „Mezinárodní konference Modelica 2017 v Praze“

Podepsáno memorandum o spolupráci na podporu digitální gramotnosti

Olomouc, 7. listopadu 2016 – Zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc (OHK), kteří reprezentují celou řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje a zástupci České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců. (TZ) Continue reading „Podepsáno memorandum o spolupráci na podporu digitální gramotnosti“