Soud označil postup ze strany MSB Legal vůči Delta Capital za šikanózní. MSB Legal stáhlo insolvenční návrh proti Delta Capital a.s.

Chronologie soudního přelíčení / řízení:

  1. MSB Legal trval na řízení, ačkoliv ho soud opakovaně upozornil, že není Delta Capital v insolvenci, a že Delta Capital vlastní značný majetek
  2. Soud označil návrh a postup MSB Legal za šikanózní
  3. Soud pohrozil MSB Legal pokutou až 500.000 Kč za šikanózní insolvenční návrh
  4. MSB Legal požádalo o přerušení na 10 minut
  5. Po přerušení MSB Legal vzalo zpět insolvenční návrh proti Delta Capital s odůvodněním, že nelze prokázat úpadek Delta Capital
  6. Delta Capital není v insolvenci, proti rozhodnutí není přípustné odvolání. 

Continue reading „Soud označil postup ze strany MSB Legal vůči Delta Capital za šikanózní. MSB Legal stáhlo insolvenční návrh proti Delta Capital a.s.“

Velká personální rošáda v Security Ident Group (SIG) a SPM – Security Paper Mill a.s. (SPM) z finanční skupiny Delta Capital

  • Novým ředitelem SPM – Security Paper Mill a.s. se stal Jaroslav Štefek, bývalý předseda představenstva PTC Praha a.s. a současný ředitel Tiskárny Hradištko.
  • Zdeněk Kůstka, bývalý ředitel SPM, se stal ředitelem globálního obchodu v SIG, která patří do skupiny Delta Capital.
  • Do skupiny Delta Capital patří např.: Security Ident Group (SPM – Security Paper Mill, SSP IDENT GmbH, Tiskárna Hradištko), Delta Medical Holding (genetická laboratoř Genlabs, Alzheimer centrum v Třebíči), Auris / Kybernetické zabezpečení, Nadační fond START IT UP! a další.

Continue reading „Velká personální rošáda v Security Ident Group (SIG) a SPM – Security Paper Mill a.s. (SPM) z finanční skupiny Delta Capital“