Používání Apple Watch mění skeptiky v nadšené uživatele, ukázal neuromarketingový výzkum společností eMerite a IPSOS

Mimořádně vysoké zaujetí a pozitivní emoce vyvolává v lidském mozku uživatelská zkušenost s „nejosobnějším zařízením“ společnosti Apple. Z původně nedůvěřivých jedinců, kteří o přínosu chytrých hodinek pochybují, se při využívání jejich funkcí stávají příznivci. Vyplynulo to z výzkumu eMerite NEURO, založeném na měření mozkové aktivity (EEG) uživatelů Apple Watch. Respondenty pro uživatelské testování poskytl IPSOS, největší agentura pro výzkum trhu v ČR. (TZ) Continue reading „Používání Apple Watch mění skeptiky v nadšené uživatele, ukázal neuromarketingový výzkum společností eMerite a IPSOS“

eMerite umožňuje zobrazit každému návštěvníkovi vlastní verzi libovolného webu odpovídající jeho preferencím

Přizpůsobit obsah stránek webu konkrétním preferencím a chování jednotlivých uživatelů dokáže prostřednictvím modulu Live-Data-Feed společnost eMerite. Modul integrovaný v analytickém softwaru Webtrekk v reálném čase analyzuje chování návštěvníků a podle identifikovaných charakteristik každého z nich upravuje obsah webových stránek. Uživatel tak získává informace přizpůsobené jeho potřebám, nikoli univerzálně formulovaná sdělení, která jej nemusí zaujmout. (TZ) Continue reading „eMerite umožňuje zobrazit každému návštěvníkovi vlastní verzi libovolného webu odpovídající jeho preferencím“

eMerite.cz umí předem určit účinek každé reklamy

Konkrétní číselné hodnoty toho, jakou pozornost, emoce a míru zapamatování vyvolá určitá reklama, dokáže pomocí přístrojů s medicínskou certifikací stanovit společnost eMerite. Z desítek provedených neuromarketingových výzkumů odvodili specialisté eMerite benchmarky, díky nimž mohou o každé další reklamě testované službou eMerite NEURO říci, zda způsobí výraznější či méně výraznou emoční odezvu než je obvyklý standard (benchmark). (TZ)

Continue reading „eMerite.cz umí předem určit účinek každé reklamy“

eMerite.cz je certifikovaným partnerem analytického nástroje Webtrekk

Prvním českým držitelem nejvyššího certifikačního stupně „Platinum Certified Partner“ od špičkového nástroje webové analytiky Webtrekk se stala společnost eMerite. Nástroj umožňuje oproti běžně používaným bezplatným službám komplexnější a výkonnější vyhodnocování efektivity webových prezentací, e-shopů a mobilních aplikací. (TZ)

Continue reading „eMerite.cz je certifikovaným partnerem analytického nástroje Webtrekk“

eMerite zpřístupňuje databázi emočních reakcí zákazníků na reklamní podněty

Jak který typ zákazníka reaguje na určitý prvek televizní, rozhlasové, venkovní nebo internetové reklamy? Jakou pozornost a jaké emoce vyvolává např. ve svobodných matkách nad 30 let rozesmáté dětátko propagující jednorázové pleny? Nebo jak vnímá běžný český penzista vrcholky Alp, které se tyčí v pozadí reklamy na kloubní preparát? Zapamatuje si název značky? Takové stovky poznatků z neuromarketingových výzkumů, ukládané do vlastní databáze emočních poznatků, zpřístupňuje zadavatelům reklamy i agenturám společnost eMerite. (TZ)

Continue reading „eMerite zpřístupňuje databázi emočních reakcí zákazníků na reklamní podněty“

Neuromarketingové „měření emocí“ vyvolaných reklamou je novou službou eMerite

Vyhodnocování skrytých psychofyziologických reakcí člověka, které se mění v závislosti na prožívaných emocích, začala poskytovat analytická společnost eMerite. „Měření emocí“ umožňuje mj. sestavit reklamní sdělení tak, aby jeho obsah a forma odpovídala nevědomým preferencím zákazníků, které nedokážou sdělit nebo nechtějí přiznat
v klasických dotazníkových výzkumech. (TZ)

Continue reading „Neuromarketingové „měření emocí“ vyvolaných reklamou je novou službou eMerite“

Vliv diskusí na sociálních sítích na návštěvnost firemních webových stránek mohou nově sledovat uživatelé integrovaného rozhraní eMerite VOBID

Jednotné uživatelské rozhraní, které zobrazuje data z monitoringu sociálních médií a dalších internetových diskusí o určité firmě spolu s daty o efektivitě jejích webových stránek, spustila společnost eMerite. Vizualizace takto integrovaných dat umožňuje jednoduše vyhodnocovat, která diskutovaná témata přivádějí firemnímu webu kolik jak zaujatých návštěvníků, které kampaně na Facebooku mají jaký dopad na konverze návštěvníků v zákazníky (např. na počty objednávek po internetu) atp. (TZ)

Continue reading „Vliv diskusí na sociálních sítích na návštěvnost firemních webových stránek mohou nově sledovat uživatelé integrovaného rozhraní eMerite VOBID“

Monitoring webových stránek konkurence: nová služba pro klienty eMerite.cz

Změny v obsahu webových stránek firem, které si navzájem konkurují, začala nově sledovat společnost eMerite. Cílem zadavatelů služby je moci bezprostředně reagovat na zveřejňování nových ceníků, obchodních podmínek, uvádění produktů na trh, na personální přesuny, reklamní kampaně a další aktivity konkurentů v daném oboru podnikání. K monitoringu webů definovaných klienty používá eMerite vždy několik specializovaných softwarových nástrojů zároveň. (TZ)

Continue reading „Monitoring webových stránek konkurence: nová služba pro klienty eMerite.cz“

eMerite.cz poskytuje stoprocentně filtrovaný monitoring sociálních médií už v 9 jazycích

Nejen v češtině a slovenštině, ale i v angličtině, ruštině, polštině, maďarštině, slovinštině, chorvatštině a rumunštině poskytuje monitoring sociálních médií, resp. vyhodnocování obsahu veškerých internetových diskusí, společnost eMerite. Objednateli služby eMerite VOBID jsou jak české firmy s mezinárodní působností, tak přímo zahraniční pobočky globálních firem či agentur. (TZ)

Continue reading „eMerite.cz poskytuje stoprocentně filtrovaný monitoring sociálních médií už v 9 jazycích“

eMerite.cz spouští on-line rozhraní integrující výsledky monitoringu sociálních médií z více softwarů

Vlastní prostředí, v němž si mohou uživatelé služby eMerite VOBID prohlížet výsledky vyhledávání několika softwarových nástrojů pro monitoring internetových diskusí, zprovoznila společnost eMerite. Rozhraní „VOBID online“ tak zachycuje až trojnásobně více výskytů klíčových slov, než kolik jsou schopny vyhledat jednotlivé nástroje pro social media monitoring. Autorem unikátní aplikace je internetová agentura FG Forrest. (TZ)

Continue reading „eMerite.cz spouští on-line rozhraní integrující výsledky monitoringu sociálních médií z více softwarů“