Přes platformu Esketit zájemci proinvestovali za první dva měsíce 1 milion EUR

Praha 9. června 2021 – V březnu 2021 byla spuštěna investiční platforma Esketit, která slouží na financování půjček skupiny Creamfinance. Za pouhé dva měsíce zájemci jejím prostřednictvím investovali přes 1 milion EUR. Podle zakladatelů je to díky velice atraktivnímu úroku 12 procent, garanci zpětného odkupu investice, kvalitnímu řízení kreditních rizik u dlužníků a transparentnímu fungování Creamfinance, která má dlouhodobě nízkou úroveň úvěrů v selhání. 

Esketit je zprostředkovatelem investic do úvěrů mateřské finanční skupiny Creamfinance, do níž patří také české nebankovní společnosti CreditON a CreditAir. Skupina Creamfinance garantuje záruku zpětného odkupu investice (Buyback Obligation), což znamená, že pokud bude úvěr v selhání, společnost vrátí investorovi nominální hodnotu vložených peněz spolu s výnosy dosaženými k datu selhání úvěru.

„Na běžných P2P (people to people) tržištích investoři vybírají z mnoha poskytovatelů půjček, komu svěří své peníze. To znamená, že u každého musí složitě prověřovat jeho kredibilitu a výsledky hospodaření. Na Esketitu nabízíme investice do půjček, které poskytují domy z mateřské finanční skupiny, takže můžeme investorům garantovat stoprocentní kontrolu. Víme, jakým klientům půjčujeme a za jakých podmínek. A to je naše velká konkurenční výhoda,“ vysvětlil Vitalijs Zalovs, CEO společnosti Esketit, jak řízením kreditních rizik a optimalizací úrokových sazeb finančních produktů zajišťují investorům bezpečné výnosy.

Platforma Esketit disponuje vysokými standardy transparentnosti. Investoři mají exkluzivní přístup ke všem údajům o společnosti Creamfinance, jako jsou auditované účetní uzávěrky nebo výroční zprávy. Uživatelé platformy jsou také průběžně informováni o investičních nástrojích, jejich funkcích a aktualizovaných zásadách bezpečnosti, které jim pomáhají provádět kvalifikovaná rozhodnutí. 

Esketit je vhodný jak pro začínající drobné investory, tak i pro zkušené makléře na doplnění investičního portfolia.  Nastavením preferovaných parametrů si mohou nastavit automatické investování, nebo investovat filtrováním dostupných půjček. A pokud se rozhodnou na Esketitu ukončit aktivity, mohou investici prodat před její splatností na sekundárním trhu.

O společnosti Esketit

Esketit je online tržiště s půjčkami, kde mohou soukromí investoři z celé Evropy investovat do osobních i podnikatelských půjček, které poskytují společnosti z finanční skupiny Creamfinance.

Investice do půjček provádějí jednotliví investoři, kteří úvěrovým klientům poskytují peníze prostřednictvím původců půjček nákupem částí půjček (práva na pohledávky), které vyplývají ze smluv o půjčkách uzavřených mezi poskytovatelem půjčky a úvěrovým klientem. Minimální investice je pouhých 10 EUR. Majiteli platformy Esketit jsou Matiss Ansviesulis a Davis Barons, spoluzakladatelé skupiny Creamfinance. 

Další informace naleznete na adrese https://esketit.com.

O společnosti Creamfinance 

Společnost Creamfinance byla založena roku 2010 a dnes poskytuje spotřebitelské půjčky v deseti zemích světa. V roce 2020 poskytla půjčky v hodnotě 793 milionů. EUR a dosáhla zisku 70 milionů EUR.

Za deset let své existence poskytla více než třem milionům klientů půjčky přesahující hodnotu 1,2 miliardy EUR. Svým investorům vždy splnila smluvní zhodnocení investic, hospodařila se ziskem a bezproblémově plnila své závazky.

Strategickým akcionářem společnosti Creamfinance je banka Capitec, která se řadí mezi nejvýznamnější retailové banky v Jihoafrické republice. Díky zázemí banky Capitec odpovídá kvalita správy a řízení společnosti Creamfinance standardům společností kótovaných na burze. 

Další informace najdete na adrese https://creamfinance.com.