FSV UK znovu úspěšně získala granty z programu Éta TA ČR

31. 3. 2021, Praha  – Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta Technologické agentury ČR přineslo FSV UK další úspěch. Zároveň potvrdilo postavení Václava Moravce jako nejúspěšnějšího žadatele od vzniku programu Éta. 

Continue reading „FSV UK znovu úspěšně získala granty z programu Éta TA ČR“