GasNet plánuje na Ústecku připojit do své plynárenské sítě výrobnu vodíku. Tu postaví firma FOR H2ENERGY

Ústí nad Labem, 14. listopadu 2022 – Společnost GasNet, největší tuzemský distributor zemního plynu, je připraven zvyšovat podíl vodíku ve své plynárenské síti. V Ústeckém kraji se dohodl na spolupráci se společností FOR H2ENERGY, která plánuje postavit výrobnu vodíku v průmyslové zóně Triangle na Žatecku. Jde o první potenciální výrobnu vodíku, kterou by GasNet připojil v tomto regionu ke své plynárenské distribuční síti. Obě společnosti v této souvislosti podepsaly na konci října memorandum o spolupráci. 

Continue reading „GasNet plánuje na Ústecku připojit do své plynárenské sítě výrobnu vodíku. Tu postaví firma FOR H2ENERGY“

Poškozených domovních plynovodů přibývá, na vině jsou neodborné stavební práce. Následky přitom mohou být tragické

Praha 7. září 2022 – Případů narušení plynárenského zařízení nebo odběrného plynového zařízení evidují plynaři nižší desítky ročně. Můžou za to zejména řemeslníci a stavbaři, kteří nedodržují bezpečný pracovní postup, například při odvlhčování zdiva nebo výměně izolace. Narušení přitom může skončit tragicky. Jen díky rychlému zásahu záchranných složek a plynařů nedošlo letos k tragédii v Opavě a Žacléři. 

Continue reading „Poškozených domovních plynovodů přibývá, na vině jsou neodborné stavební práce. Následky přitom mohou být tragické“

GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, ušetříte statisíce korun

Praha 3. května 2022 – V roce 2021 došlo během stavební sezony k 585 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly řádu miliónů korun. Zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.  

Continue reading „GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, ušetříte statisíce korun“

GasNet vyjde vstříc velkým zákazníkům Bohemia Energy, kteří aktivně řeší změnu dodavatele  

Praha 18. října 2021 – Společnost GasNet, největší tuzemský distributor zemního plynu, udělá vstřícný krok vůči zákazníkům Bohemia Energy z řad průmyslových podniků a firem s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Na ty se totiž nevztahuje institut dodavatele poslední instance a musí si dle platné legislativy změnu dodavatele vyřešit sami ve lhůtě 3 dnů. Poté firmám hrozí neoprávněný odběr a přerušení distribuce plynu demontáží měřidla. GasNet je připraven firmám poskytnout na změnu dodavatele více času. Předpokladem je jejich aktivní přístup k řešení situace. 

V souvislosti s ukončením činnosti některých obchodníků s plynem přebírá zákazníky z řad domácností a maloodběratelů tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Na distribučním území GasNet tuto roli vykonává společnost innogy Energie. „Institut dodavatele poslední instance však není zaveden pro odběrná místa s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Zpravidla se jedná o větší firmy a průmyslové podniky. Dle platné legislativy mají tito velkoodběratelé tři dny na takzvanou rychlou změnu dodavatele. Pokud se jim v této lhůtě nepodaří uzavřít novou smlouvu na dodávky plynu, ocitnou se v režimu neoprávněného odběru a hrozí jim přerušení distribuce plynu demontáží měřidla,“ vysvětluje Pavel Dočekal, člen vedení skupiny GasNet odpovědný za právní a regulační záležitosti. 

Majitelům dotčených odběrných míst proto společnost GasNet ihned zaslala informace s výzvou k provedení rychlé změny dodavatele včetně upozornění na rizika, která s případným neoprávněným odběrem souvisejí. „Jsme si ale vědomi složité situace, ve které se mnozí velkoodběratelé octli. Firmám a podnikům, které změnu dodavatele na našem distribučním území aktivně řeší a jsou s námi v této souvislosti v kontaktu, chceme podat pomocnou ruku. Jsme připraveni jim poskytnout více času pro to, aby si našly nového dodavatele plynu,“ říká Thomas Merker, finanční ředitel skupiny GasNet a dodává: „Celková délka dodatečné lhůty však může být pouze velmi omezená, proto apelujeme na dotčené zákazníky, aby si nového dodavatele zajistili co nejrychleji.“

V posledních dnech ohlásili kromě Bohemia Energy ukončení činnosti i další obchodníci s plynem. Také v těchto případech bude společnost GasNet u majitelů odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh vyzývat k provedení rychlé změny dodavatele a je připravena v individuální komunikaci poskytnout dodatečný časový prostor na uzavření nové smlouvy o dodávkách zemního plynu. Podmínkou opět bude, že dotčené subjekty aktivně hledají nového dodavatele a jsou se společností GasNet v úzkém kontaktu. 

O skupině GasNet

Skupina GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a prostřednictvím společnosti GasNet Služby spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Stoprocentním vlastníkem skupiny GasNet je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz.

Spotřeba plynu stoupá. V pololetí narostla meziročně o 21 %

Praha, 15. července 2021 – V České republice spotřeba zemního plynu v první polovině roku 2021 výrazně vzrostla. Meziročně se jedná o 21% nárůst. Podle společnosti GasNet jsou hlavními důvody chladnější počasí, přechod tepláren z uhlí na zemní plyn i pokračující trend zájmu o zemní plyn jako o ekologické a spolehlivé palivo pro domácnosti.

Continue reading „Spotřeba plynu stoupá. V pololetí narostla meziročně o 21 %“

Hodonínsko, Břeclavsko: do konce týdne obnoví GasNet dodávky plynu 80 % odstavených domácností

Hodonín, 1. července 2021 – Plynaři intenzivně pracují na co nejrychlejším obnovení dodávek do obcí zasažených tornádem. Každý den v obcích Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves pracuje více než 80 techniků a specialistů společnosti GasNet, která v regionu zajišťuje distribuci zemního plynu. Do konce týdne by chtěli plynaři připojit zhruba 80 procent z 2 341 zákazníků, kteří museli být odstaveni od dodávek plynu po ničivém tornádu.  

Continue reading „Hodonínsko, Břeclavsko: do konce týdne obnoví GasNet dodávky plynu 80 % odstavených domácností“