Malé modulární reaktory zapadají do energetického mixu ČR

20. září 2022 – Potřeba výstavby nových bezemisních zdrojů urychluje vývoj inovativních řešení a nových technologií také v jaderné energetice. Řada světových výrobců pracuje na výzkumu v oblasti malých modulárních reaktorů. Oproti velkým reaktorům je jejich výhodou možnost sériové výroby, snadnější doprava i možnost škálování výkonu. Kdy je možné očekávat jejich komerční využití? Jaká by byla jejich role v rámci českého energetického mixu? Nejen to se probíralo na dnešním setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).

Continue reading „Malé modulární reaktory zapadají do energetického mixu ČR“

České energetice chybějí investice. Je potřeba to rychle změnit

23. června 2022 – V posledních patnácti letech využívala česká ekonomika výhody nízkých cen energií. Odvrácenou stranou byl mizivý zájem investovat do rozvoje energetiky, včetně obnovitelných a alternativních zdrojů i způsobů dopravy. To se v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině velmi rychle mění. V Evropě se budují LNG terminály, větší důraz se klade na jadernou energetiku, včetně malých modulárních reaktorů nové generace. Pro ukončení surovinové závislosti na ruském plynu bude nutné rozvíjet i zcela nové technologie, například v oblasti chemického průmyslu. Především bude nutné přitáhnout významné investice. Na tom se shodli účastníci diskuse Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).

Continue reading „České energetice chybějí investice. Je potřeba to rychle změnit“

Lékem na drahé energie jsou strategická opatření, ne překotná regulace, shodli se odborníci

5. května 2022 – Válka na Ukrajině eskaluje růst cen energií, který uvrhl Evropu do hluboké ekonomické nejistoty. Domácnosti i firmy netrpělivě čekají na řešení současné energetické krize. Z hlediska zásobování plynem a ropou je na tom Česká republika při snaze zajistit si alternativní přístup ke zdrojům v Evropě na jednom z geograficky nejhorších míst. Východisko je potřeba hledat na evropské úrovni vytvořením dlouhodobě stabilního prostředí a na základě principu solidarity. Řečníci na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi se shodli, že je potřeba pomoci zejména zranitelným spotřebitelům. Nemá ale smysl unáhleně měnit fungování trhu, který dlouhá léta přinášel zákazníkům výhodné ceny energií. 

Continue reading „Lékem na drahé energie jsou strategická opatření, ne překotná regulace, shodli se odborníci“

S regulací opatrně. Cesta ode zdi ke zdi není pro trh s elektřinou řešením

2. prosince 2021 – Nejen český, ale evropský a světový trh s energiemi prochází rychlejšími proměnami, než by mnozí čekali. Cesta od volného trhu k nadměrné regulovanosti by nicméně vedla k omezením pro zákazníka i zvýšení cen služeb. Na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) se na tom shodli zástupci státu i dodavatelů energií. 

Continue reading „S regulací opatrně. Cesta ode zdi ke zdi není pro trh s elektřinou řešením“

V Česku se plánuje téměř 30 vodíkových plnících stanic

30. září 2021 – S využitím vodíku počítá Národní akční plán čisté mobility, podle něhož by v roce 2030 mělo jezdit na tento pohon až 50 tisíc osobních automobilů a kolem 900 autobusů. Vodík jako alternativu k dnes často skloňované elektromobilitě podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu výstavbou veřejných dobíjecích stanic, nulovým mýtným nebo bezplatným parkováním. I to zaznělo na konferenci pořádanou Institutem pro veřejnou diskusi (IVD) s názvem Barvy vodíku.

Continue reading „V Česku se plánuje téměř 30 vodíkových plnících stanic“

České teplárenství vykročilo na cestu od uhlí k plynu a vodíku

22. června 2021 – Teplárenství v Česku produkuje čtvrtinu emisí CO2 a zásobuje teplem více než 4 miliony lidí. Zatímco výroba elektřiny postupně přechází od uhlí k nízkoemisním zdrojům, teplárny velká transformace teprve čeká. V následujících deseti letech bude potřeba transformovat teplárny tak, aby mohly využívat jako hlavní zdroje plyn a biomasu. Zajištění stabilních dodávek tepla za přijatelné ceny bude vyžadovat efektivní investice a spolupráci státu, firem a měst, která centrální zásobování teplem využívají. Shodli se na tom účastnici setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD). 

Continue reading „České teplárenství vykročilo na cestu od uhlí k plynu a vodíku“

Bezemisní ekonomika? Kdo nebude ekologický, své podnikání těžko udrží

17. června 2021 – Zelená energetika, auta, zelené úvěry i potraviny. Celý svět stupňuje úsilí proti globálnímu oteplování. Evropská unie zpřísnila své klimatické cíle – do roku 2030 chce snížit emise skleníkových plynů o 55 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. To vše si vyžádá významné změny a masivní investice v energetice, průmyslu, dopravě i službách. Shodli se na tom účastníci diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) s názvem Udržitelné podnikání jako cesta k bezemisní ekonomice

Continue reading „Bezemisní ekonomika? Kdo nebude ekologický, své podnikání těžko udrží“

Přechod k bezemisní energetice se Česku vyplatí. Potřebuje ale dobrou strategii a nové investiční nástroje

10. prosince 2020 – Dekarbonizace energetiky i dalších sektorů české ekonomiky si vyžádá významné investice, představuje ale šanci pro modernizaci a zajištění prosperity Česka. Pro zajištění energetické bezpečnosti potřebujeme nový jaderný zdroj i zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. Bezemisní energetika má vysokou podporu státu, firem i veřejnosti – nyní jde o to, jak nejlépe využít dostupné finanční prostředky pro transformaci. Shodli se na tom účastníci dnešního setkání Institutu pro veřejnou diskusi.

Continue reading „Přechod k bezemisní energetice se Česku vyplatí. Potřebuje ale dobrou strategii a nové investiční nástroje“

Doba je těhotná vodíkem. Vodíkové technologie se prosadí nejdříve v dopravě

18. listopadu 2020 – Proč se máme vodíku věnovat? Věnujeme se vodíku málo? Jak by měla Česká republika k vodíku přistupovat? Jaký je pohled státu na využití vodíkových technologií? To vše jsou otázky spojené s nastupující technologií. Budoucnost vodíku byla tématem diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD), které se uskutečnilo on-line v prostorách ÚJV Řež.

Continue reading „Doba je těhotná vodíkem. Vodíkové technologie se prosadí nejdříve v dopravě“