Krajská knihovna Vysočiny podporuje čtenáře se zrakovým hendikepem

Krajská knihovna Vysočiny, p. o. se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovna Vysočiny chce být otevřenou knihovnou poskytující služby široké veřejnosti v celém regionu. Byla první knihovnou v ČR, která zpřístupnila internet lidem se zrakovým hendikepem. Návštěvníci zde mohou najít také oddělní specializovaných služeb – tj. pro klienty s různými typy znevýhodnění – ať se jedná o sluchový a zrakový hendikep či poruchy učení. Cílem programů knihovny je zmírňovat bariéry a ostych, který brání vzájemné komunikaci mezi lidmi s postižením a bez něj.   

Continue reading „Krajská knihovna Vysočiny podporuje čtenáře se zrakovým hendikepem“