Vyjádření KZPS k situaci na energetickém trhu

Zástupci Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Sdružení velkých spotřebitelů energie se dohodli na vzájemné spolupráci při analýze výjimečné situace na energetickém trhu a na vytvoření expertního týmu k řešení této problematiky. Hlavním cílem společné iniciativy je poskytování kvalifikovaných informací svým členům, koordinovaná účast v probíhajícímu diskurzu k tomuto tématu a příprava návrhu opatření, která mohou přispět k eliminaci dopadů na velkoodběratele i maloodběratele energií.

Continue reading „Vyjádření KZPS k situaci na energetickém trhu“