Novinka pro rodiče: krizové ošetřovné v případě uzavřených škol a školek

S pandemií koronaviru už se potýkáme skoro dva roky. Kvůli šíření nemoci covid-19 byly během této doby uzavřeny restaurace, kavárny, posilovny, různé obchody, ale i školská zařízení. Právě uzavírka škol a školek ovlivňuje finanční stránku pracujících rodičů. Proto byla v prosinci loňského roku přijata úprava ošetřovného, která platí v době mimořádných opatřeních souvisejících s pandemií. 

Continue reading „Novinka pro rodiče: krizové ošetřovné v případě uzavřených škol a školek“

Zaměstnanecké průzkumy Kdo má data, má výhodu!

Zaměstnanecké průzkumy manažeři a personalisté většinou buď hluboce oceňují, nebo o nich nechtějí slyšet. „Troufáme si tvrdit, že ta druhá skupina má buď zkušenosti se špatně provedeným průzkumem, nebo zatím nedostala dostatečně dobré argumenty, proč do průzkumů investovat,“ upozorňuje Zdeňka Kalenská, kariérní koučka ManpowerGroup divize Talent Solutions, která se dlouhodobě zaměstnaneckými průzkumy zabývá.

Continue reading „Zaměstnanecké průzkumy Kdo má data, má výhodu!“

Jak data ze sociálních sítí personalistům tajně odhalují vaši osobnost

Sociální sítě mají i svou odvrácenou stranu. Data, která sdílíme na sociálních sítích, se stávají čím dál větší komoditou. Díky nim na nás například cílí reklamy, které nás nutí nakupovat věci, které kolikrát ani nepotřebujeme. Mohli bychom tato data využít pro získání smysluplné práce?

Continue reading „Jak data ze sociálních sítí personalistům tajně odhalují vaši osobnost“

Případová studie: Uplatnitelnost absolventů v životě a na trhu práce Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Podle studie Světového ekonomického fóra Future of Jobs Report 65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, dosud neexistuje. Jak tedy můžeme mladé lidi připravit na budoucí trh práce, o němž nevíme, jaký bude? „S rostoucí digitalizací, robotizací, implementací automatizovaných procesů do pracovních činností a nových aspektů průmyslu 4.0 roste poptávka po nových typech dovedností. Tento trend ještě akceleroval v průběhu pandemie Covid-19. Na jedné straně stoupá důležitost tvrdých znalostí, především těch technických, zároveň ale musí být kombinovány mnohem více než v minulosti s měkkými dovednostmi, jako je odpovědnost, spolehlivost, odolnost, schopnost zvládat stres, přizpůsobivost, iniciativnost, logické myšlení a schopnost řešit problémy, učenlivost, týmová práce, kritické a analytické myšlení, kreativita a leadership. Většina těchto dovedností může být rozvíjena u mladých lidí již během studia, a proto podporujeme projekty, které formálním, tak i neformálním způsobem pomáhají mladým lidem připravit se lépe na život,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Continue reading „Případová studie: Uplatnitelnost absolventů v životě a na trhu práce Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“

Největší nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem za posledních 15 let

Praha, 8. června 2021 – Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem 2021, který zkoumá, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit svá volná pracovní místa, které profese obsazuje s největšími obtížemi a jaké měkké dovednosti nejvíce u svých zaměstnanců očekávají.

Continue reading „Největší nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem za posledních 15 let“