Organizační změny byly v loňském roce příčinou téměř 4 z 10 výpovědí kancelářských zaměstnanců

V Praze, 22. března – Nudná práce bez seberealizace je dlouhodobě nejčastějším faktorem ukončení pracovního poměru kancelářských profesí. V loňském roce činil 37% podíl na výpovědích. Uplynulý atypický rok ale posunul na čelní místo jiný faktor, 38 % výpovědí zaměstnanců na nedělnických pozicích zapříčinily organizační změny. Jde o meziroční nárůst o 14 p. b. K výraznějšímu poklesu přitom došlo u výpovědí dohodou (meziročně o 9 p. b.) i u výpovědí ze strany zaměstnance (o 6 p. b.). Skutečnost potvrzují data personálně-poradenské společnosti mBlue, která v posledních sedmi letech dotazovala více než 10 tisíc uchazečů o práci. Nízká mzda je pro kancelářské zaměstnance dlouhodobě spíše okrajovým faktorem, v loňském roce byla důvodem výpovědi jen 3 % z nich. 

Continue reading „Organizační změny byly v loňském roce příčinou téměř 4 z 10 výpovědí kancelářských zaměstnanců“

Zynga koupila turecký Peak, tvůrce mobilních her, za 1.8 miliardy dolarů

Praha, 1. června 2020 – V průměru jen asi 6,5 % zaměstnanců na nedělnických pozicích dává výpověď kvůli nízké mzdě. Tato skutečnost vyplynula z dat personálně-poradenské společnosti mBlue, která se v průběhu uplynulých šesti let dotazovala téměř 10 tisíc uchazečů o práci. Pro kancelářské zaměstnance je nejčastějším důvodem odchodu ze zaměstnání nuda a nemožnost seberealizace. V loňském roce takto odpověděli 4 z 10 dotázaných – nejvíce za sledované období. Pro téměř čtvrtinu bylo motivem odchodu vedení společnosti. Continue reading „Zynga koupila turecký Peak, tvůrce mobilních her, za 1.8 miliardy dolarů“