Skupina Mint Investments úspěšně dokončila první akvizici pro nově založený rezidenční fond, projekt Mint Living v Brně

Partneři nemovitostní skupiny Mint Investments založili fond s názvem MINT rezidenční fond SICAV, a.s. jednající na účet podfondu MINT I. rezidenční podfond SICAV. Fond se prostřednictvím podfondu zaměřuje na nájemní bydlení a jeho cílem je investovat v ekonomicky silných tuzemských aglomeracích – zejména v Praze a v Brně. V České republice jde o vůbec první fond pro drobné investory zaměřený na nájemní bydlení. Jeho obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost, depozitářem Česká spořitelna a auditorem KPMG Česká republika Audit. Podfond již získal první akvizici: projekt Mint Living Brno Campus v jihomoravské metropoli za více než 500 mil. korun. Zahrnuje 120 převážně malometrážních bytů a také kancelářské a maloobchodní plochy. Všechny bytové domy, které podfond v budoucnu získá, budou spadat pod jednotnou značku Mint Living.

Continue reading „Skupina Mint Investments úspěšně dokončila první akvizici pro nově založený rezidenční fond, projekt Mint Living v Brně“