Nový ministr školství – vyjádření za Pedagogickou komoru

Klíčové bude, jakými spolupracovníky se nový ministr školství obklopí. Petr Gazdík si vybral například jako svého poradce Ondřeje Šteffla, což byla velmi špatná volba, protože je jakožto majitel firmy Scio ve střetu zájmů. Pan ministr bude muset nejprve vyřešit chybějící finance ve školství a nedostatek míst pro děti z Ukrajiny. Ostatní změny lze odložit na později. Příští školní rok bude pro všechny náročný i bez nich.

Continue reading „Nový ministr školství – vyjádření za Pedagogickou komoru“

Na jednoho školního psychologa vychází 4200 středoškoláků

V přepočtu na plné pracovní úvazky zaměstnávají aktuálně střední školy 101 psychologů. Na základních školách je to 403 psychologů. Na jeden úvazek školního psychologa tak připadá 4244 středoškoláků. V případě základních škol jde o 2391 žáků. Vyplývá to z údajů, které si od ministerstva školství vyžádal prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. 

Continue reading „Na jednoho školního psychologa vychází 4200 středoškoláků“

Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující finance pro školství

Aktuální verze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 počítá s nižšími výdaji na regionální školství o 3,8 miliardy korun oproti návrhu, který připravila minulá vláda. Důsledkem škrtů bude řada negativních dopadů do rozpočtů škol. Proto vedení spolku Pedagogická komora oceňuje všechny poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují kapitolu 333 MŠMT, a podporuje jejich schválení ve třetím čtení, které proběhne ve čtvrtek 10. března 2022.

Continue reading „Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující finance pro školství“

Školy zasáhla obří kovidová vlna. Všechny hodnoty jsou na historických maximech

Počty dětí a žáků pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie, a to u všech věkových kategorií včetně dětí v mateřských školách. Ukazují to grafy, které pro Pedagogickou komoru zpracoval datový analytik M. Bauer na základě dat ÚZIS a ČSÚ.

Continue reading „Školy zasáhla obří kovidová vlna. Všechny hodnoty jsou na historických maximech“

ÚZIS: Počet dětí v nemocnicích kvůli nákaze COVID-19 prudce roste

Datový analytik M. Bauer zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., týdenní údaje, které zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, do přehledných grafů. Z dat ÚZIS vyplývá, že v průběhu února 2021 došlo k prudkému nárůstu počtu dětí pozitivně testovaných na koronavirus a bohužel vzrostl i počet hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Aktuální počty dětí, které skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech věkových kategoriích.  Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do 19 let o 84 % (přesné údaje za poslední týden nejsou zatím k dispozici).

Continue reading „ÚZIS: Počet dětí v nemocnicích kvůli nákaze COVID-19 prudce roste“