Kdo řídí projekty v České republice?

Praha, 21. srpna 2012, Projectman.cz, portál zaměřený na vzdělávání, informace a personální služby v oblasti projektového řízení, analyzoval činnost 350 IT projektových manažerů, které v České republice sdružuje. Zabýval se profesionalitou, způsobem práce a výší odměn. Pomocí výzkumu se podařilo identifikovat pět základních typů projektových manažerů, z nichž pouze tři lze považovat za profesionály vhodné pro business. (TZ)
Continue reading „Kdo řídí projekty v České republice?“

Rok fungování start-upu projectman.cz

Praha, 1. března 2012, Letos v únoru uplynul rok od spuštění prvního portálu věnovaného projektovému managementu www.projectman.cz. Během něj se podařilo vytvořit přehledný prostoru pro firmy, které poptávají zkušené odborníky nebo nakupují služby a školení v oblasti projektového managementu. V současné době čítá databáze 314 projektových manažerů, kteří se dělí podle zkušeností na seniory a juniory. Mezi největšími klienty nechybí velké firmy jako Ernst and Young nebo Unipetrol. Letos projectman.cz rozšíří svou nabídku manažerů a kurzů také o Brno a zahrne přehled specialistů v oboru business analytics.  (TZ)

Continue reading „Rok fungování start-upu projectman.cz“