Vědecký konsensus: chov zvířat je jednou z hlavních příčin změny klimatu

Vědci a vědkyně se shodují na tom, že chov a konzumace zvířat je odpovědná za nejméně 20 % globálních emisí skleníkových plynů a způsobuje vážnou újmu na životním prostředí, od ztráty biologické rozmanitosti po odlesňování.

Continue reading „Vědecký konsensus: chov zvířat je jednou z hlavních příčin změny klimatu“

Lidé při nákupech více zohledňují udržitelnost. Více než 60 procent Evropanů se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu.

Většina Evropanů si myslí, že by výrobci i obchodní řetězce měly dělat více pro ochranu životního prostředí. Více než polovina obyvatel Evropy při svých nákupech zohledňuje jejich postoj vůči udržitelnosti. 6 z 10 lidí v Evropě aktivně pracuje na snižování vlastní uhlíkové stopy. Dále se snaží omezit plýtvání potravinami, snížit spotřebu plastů a častěji vynechávat maso či mléčné výrobky. Vyplývá to z aktuálního výzkumu FMCG Gurus pro ProVeg Česko zaměřeného na to, jak téma udržitelnosti ovlivňuje nákupní chování zákazníků i jejich vnímání značek a obchodních řetězců. 

Continue reading „Lidé při nákupech více zohledňují udržitelnost. Více než 60 procent Evropanů se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu.“