Nová metodická příručka EKOABECEDA pro klima pomůže pedagogům vyučovat o klimatické změně

30. srpna 2022 – Se začátkem nového školního roku představuje vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět novou metodickou příručku EKOABECEDA pro klima. Pedagogové v ní najdou ucelené informace o klimatické změně, které snadno využijí ve výuce. Díky finanční podpoře z Norských fondů a společnosti Veolia mohlo Recyklohraní koncem srpna tuto 40 stránkovou publikaci zdarma rozeslat do 2 600 škol, které s Recyklohraním aktivně spolupracují. Vedle toho je v elektronické podobě k dispozici na webu projektu. Do konce října doplní příručku ještě tematické výukové scénáře pro 4 věkové kategorie – pro mateřské školy, první a druhý stupeň základní školy a střední školy.

Continue reading „Nová metodická příručka EKOABECEDA pro klima pomůže pedagogům vyučovat o klimatické změně“

Ve školách se činili – vybrali a k recyklaci předali přes 105 tun baterií a 134 tun malého použitého elektra

14. července 2022 – Ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět v průběhu nedávno skončeného školního roku vybrali 105,5 tuny vybitých baterií a 134,4 tuny malého použitého elektra. Ve spolupráci s neziskovými společnostmi ECOBAT a Elektrowin byl veškerý tento sběr předán na recyklaci. Nejaktivnějšími sběrači baterií byli školáci a pedagogové v Základní škole Velké Březno. Elektra nejvíce vybrali v Základní škole Ronov nad Doubravou.

Continue reading „Ve školách se činili – vybrali a k recyklaci předali přes 105 tun baterií a 134 tun malého použitého elektra“

S programem Recyklace očima mladého vědce se žáci a studenti vzdělávají venku a badatelsky. Lektoři navštíví celkem 11 krajů

10. června 2022 – Žáci a studenti z 36 škol z 11 krajů z celé České republiky se v květnu a červnu účastní vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která z větší části probíhá venku, rozvíjí své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a elektroodpadu. To vše v úzkém propojení na poznání vlivu člověka na přírodu. Vzdělávací akce organizuje školní vzdělávací program Recyklohraní spolu s neziskovými společnostmi Ecobat a Elektrowin s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.  

Continue reading „S programem Recyklace očima mladého vědce se žáci a studenti vzdělávají venku a badatelsky. Lektoři navštíví celkem 11 krajů“

Recyklohraní: Pojďme myslet jinak. Neplýtvat a omezovat tvorbu odpadů

25. května 2022 – Nový projekt školního vzdělávacího programu Recyklohraní s názvem Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů se zaměřuje na výuku a osvětu žáků a studentů k udržitelné spotřebě, prevenci vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství. Projekt kombinuje aktivity v učebnách a venku v kontaktu s přírodou. Školám přináší celoroční hru, atraktivní úkoly a tematické exkurze. Pedagogům pak metodickou podporu, prostor pro sdílení zkušeností a nové výukové materiály, včetně videí a video prezentací.

Continue reading „Recyklohraní: Pojďme myslet jinak. Neplýtvat a omezovat tvorbu odpadů“

Nový projekt Recyklohraní – v centru pozornosti vzdělávání pedagogů a zahájení spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity

13. dubna 2022 – S cílem podpořit systematické vzdělávání pedagogů mateřských, základních a středních škol v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství zahajuje školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět nový projekt s názvem Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů. Recyklohraní v rámci projektu nově navázalo spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby mohlo s environmentálními tématy oslovit už studenty – tedy budoucí učitele. 

Continue reading „Nový projekt Recyklohraní – v centru pozornosti vzdělávání pedagogů a zahájení spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity“

Recyklohraní se zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Začíná už s dětmi v mateřinkách a jde na to prakticky, názorně a hlavně hravě

14. února 2022 – Novým projektem Ekoabeceda pro klima se program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět aktivně zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Cílí na pedagogy a žáky mateřských a základních škol a dále na pedagogy a studenty středních škol. Do konce školního roku 2022/2023 vytvoří populárně-naučnou metodickou příručku pro učitele Ekoabeceda pro klima a výukové scénáře pro MŠ, ZŠ a SŠ. Odvysílán bude rozhlasový seriál a Recyklohraní školám nabídne videa a osvětové úkoly pro děti a mládež ke změnám klimatu. Projekt Ekoabeceda pro klima byl podpořen grantem z Norských fondů.

Continue reading „Recyklohraní se zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Začíná už s dětmi v mateřinkách a jde na to prakticky, názorně a hlavně hravě“

Žáci a studenti počítali vodní stopu. Do plnění úkolu se zapojilo 247 škol

19. ledna 2022 – Žáci a studenti z celé České republiky si v rámci vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme svět mohli spočítat kolik vody denně spotřebují. Dozvěděli se, že zdaleka nejde jen o vodu, kterou zužitkují na pití, vaření a mytí, ale že existuje ještě takzvaná vodní stopa, tedy voda, která musela být spotřebována na produkci potravin, oblečení, techniky a dalších výrobků či služeb, které denně využíváme. Do plnění úkolu se zapojilo 247 mateřských, základních a středních škol a v nich přes 4 tisíce žáků a studentů.

Continue reading „Žáci a studenti počítali vodní stopu. Do plnění úkolu se zapojilo 247 škol“

Školy nezapomínaly na ochranu přírody a covidu navzdory předaly na recyklaci 30,4 tun vysloužilého elektra a 8,5 tun baterií

29. června 2021 – Školy zapojené do programu Recyklohraní v rámci Jarní sběrové kampaně vybraly a předaly na recyklaci 30,4 tun vysloužilého elektra a 8,5 tun baterií. Velký dík patří především pedagogům, kteří ani v době převážně distančního vzdělávání, nezapomínali na osvětu v oblasti třídění, recyklace, předcházení vzniku odpadů a šetrné spotřeby. Žáci a studenti se s Recyklohraním mohli také online zapojit do plnění úkolů zaměřených na spotřebu vody, materiálovou stopu mobilních telefonů a nyní ke konci školního roku již do venkovní aktivity Recyklovaná šipkovaná. 

Continue reading „Školy nezapomínaly na ochranu přírody a covidu navzdory předaly na recyklaci 30,4 tun vysloužilého elektra a 8,5 tun baterií“

Děti se proměnily v reklamní tvůrce a vymýšlely kampaně proti plýtvání vodou. Nejlepší týmy si převzaly ocenění v Podolské vodárně

24. června 2021 – V Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně byly vyhlášeny výsledky soutěže Vymyslete reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody. Do soutěže se zapojilo 148 škol z celé republiky. Žáci a studenti vytvářeli slogany, plakáty, letáčky, prezentace, články, videa anebo strategie pro sociální sítě. Cílem bylo upozornit na to, jak je voda důležitá a jak lze snižovat její spotřebu v domácnostech, ale také přímo ve školách. Organizátorem soutěže byl vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společností Veolia.

Continue reading „Děti se proměnily v reklamní tvůrce a vymýšlely kampaně proti plýtvání vodou. Nejlepší týmy si převzaly ocenění v Podolské vodárně“