Firmy mohou získat až 200 milionů korun na energeticky úsporný projekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes spouští výzvu na úspory energie pro podniky v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Podpora ve výši 10 miliard korun má jít na renovace podnikatelských nemovitostí i na nákup energeticky úspornějších technologií a instalaci obnovitelných zdrojů.  Jedná se o jediný komplexní program pro podnikatele zaměřený na úspory energie. Žadatelé mohou získat až 200 milionů korun na úsporný projekt. V programu se nevylučuje využití metody EPC (energetické služby se zárukou), která majiteli budovy umožní zavést energeticky úsporná opatření bez nároku na vlastní kapitálový vklad, jelikož investice se splácí v průběhu let pouze z uspořených nákladů. 

K získání dotace je zapotřebí splnění požadavku 30% úspory primární energie, který vychází z evropské Taxonomie. Výroba elektřiny z fotovoltaiky může pokrýt jen třetinu požadované úspory energie, zbylé dvě třetiny je nezbytné získat snížením spotřeby energie na vytápění, chlazení, osvětlení, větrání, přípravu teplé vody atd., a to nejčastěji zateplením budovy, výměnou oken spojenou s instalací stínící techniky či zařízení na rekuperaci vzduchu, nebo využitím odpadního tepla z technologie. Energetické úspory budou nově vykazovány na základě skutečných fakturovaných spotřeb a měření, nikoliv jako teoretická výpočetní úspora. Na to by si měli dát pozor všichni žadatelé i energetičtí specialisté a úsporu navrhovat s dostatečnou rezervou.

S ohledem na aktuální energetickou krizi se Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo většinu alokace programu nabídnout již v první výzvě. V případě velkého zájmu je potřeba najít dodatečné prostředky pro následující období. Vláda by se měla postarat především o jejich doplnění tak, aby do roku 2027 udržela zájem žadatelů o realizace energetických úspor a diverzifikaci zdrojů. Stanovenou výši maximální podpory, tedy 200 milionů korun na úsporný projekt považujeme za dostatečně motivační, bude však krácena o tzv. alternativní investici na základě metodiky MPO, která se využívá poprvé, není tedy prověřená praxí a nejsou tak známy její reálné dopady na výši podpory. 

V programu nám nicméně chybí vyšší podpora pro projekty s vyššími energetickými úsporami než povinných 30 %, jako je tomu např. v Operačním programu Životní prostředí. Firmy by pak měly vyšší motivaci realizovat více opatření, která ušetří více energie. V první výzvě současně postrádáme pobídky na výstavbu nových budov ve vysokém energetickém standardu – pasivní a plusové budovy jako u sektoru rezidenčních nebo veřejných budov.

KOMENTÁŘ profesního svazu Šance pro budovy k vyhlášení výzvy úspory energie v dotačním programu OP TAK

Autor: Šárka Tomanová, ředitelka

  O Šanci pro budovy

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Asociaci dodavatelů montovaných domů a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přibližně 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. Více informací naleznete na www.sanceprobudovy.cz.   

Novostavby musí být od ledna úspornější. Chytrý návrh majitelům ušetří desítky tisíc korun na energiích ročně

Od 1. 1. 2022 začnou platit nové požadavky na energetickou efektivitu novostaveb, konkrétně jde o tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou energie.“ Dosavadní vyhláška nebyla v Česku dobře nastavena a novostavby nebyly tak úsporné, jak se původně zamýšlelo. Nově bude potřebná užší spolupráce architekta a projektanta s energetickým specialistou, protože architektura se stává součástí energeticky úsporných opatření stejně jako zateplení či fotovoltaika. Jednopodlažní, členité nebo nevhodně orientované domy budou muset svůj energetický handicap dohánět větším nasazením úspornějších technologií a obnovitelných zdrojů. Podle profesního svazu Šance pro budovy mohou nová pravidla v rukou kvalifikovaného specialisty snížit s tím spojené vícenáklady na minimum. Majitelé současně významně ušetří za vytápění i elektřinu na desítky let dopředu a zajistí si komfortnější a zdravější bydlení. Pětina domů postavených v roce 2020 přísnější požadavky přitom splňuje již dnes. 

Continue reading „Novostavby musí být od ledna úspornější. Chytrý návrh majitelům ušetří desítky tisíc korun na energiích ročně“

Nová zelená úsporám motivuje Čechy ke kvalitnějším renovacím, plánovaných 39 miliard ale programu do roku 2030 nemusí stačit

Zájem o energeticky úsporné renovace v Česku roste a na zvýšení jejich tempa a důkladnosti tlačí i klimatické závazky. Nejefektivněji renovacím pomáhají dobře nastavené podpůrné programy, které budou vzhledem k vyššímu důrazu na energetické úspory potřebovat více peněz. V další etapě Nové zelené úsporám (NZÚ), která startuje od října, tak nejspíš nebude 3,9 mld. Kč ročně stačit. Majitelé rodinných domů by podle průzkumu Šance pro budovy provedeného pro Technologickou agenturu ČR ocenili také možnost zvýhodněných úvěrů, které by jim umožnily získat na renovace více peněz. Vedle zateplení a výměny oken by si pak pořídili i fotovoltaiku s baterií, tepelné čerpadlo, stínící techniku nebo rekuperaci. Právě ke kombinaci více různých opatření je chce NZÚ motivovat.  

Continue reading „Nová zelená úsporám motivuje Čechy ke kvalitnějším renovacím, plánovaných 39 miliard ale programu do roku 2030 nemusí stačit“

Budovy musí být úspornější. Je potřeba zrychlit renovace a navýšit podíl obnovitelných zdrojů k vytápění a chlazení

Evropská komise v polovině července zveřejnila sadu klimaticko-energetické legislativy v rámci balíčku „Fit-for-55“, jehož hlavním cílem je snížení emisí do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Řada návrhů se dotýká také sektoru budov. K těm nejzásadnějším dle profesního svazu Šance pro budovy patří navýšení povinných energetických úspor z 0,8 % na 1,5 % ročně, rozšíření cíle renovací vládních budov na všechny veřejné budovy, navíc do úrovně budov s téměř nulovou spotřebou, nebo zahrnutí sektoru budov do systému obchodování s emisními povolenkami. Co tyto změny znamenají v praxi? A je na ně Česká republika připravená?

Continue reading „Budovy musí být úspornější. Je potřeba zrychlit renovace a navýšit podíl obnovitelných zdrojů k vytápění a chlazení“

Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa

Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. Aliance Šance pro budovy navrhla řešení a do zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila definici užitkové vody. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tento krok podpořilo. Nově tak bude možné jednoduše povolit využití dešťové nebo šedé vody z umyvadel a sprch pro splachování, praní, závlahu nebo umývání vozidel. Jednotné předpisy mají motivovat stavebníky k zavádění technologických řešení na úsporu vody do nových i stávajících projektů. Ušetřit lze až 40 % spotřeby pitné vody. Detailní parametry užitkové vody, na základě kterých bude zajištěna zdravotní nezávadnost, musí ještě připravit Ministerstvo zdravotnictví. Na dnešním kulatém stole mezi Šancí pro budovy a MŽP se rovněž debatovalo o legislativním zvýhodnění pro zelené střechy nebo pokračování podpůrných programů pro úsporné budovy.  

Continue reading „Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa“

Energeticky úsporné stavebnictví drží celý sektor nad vodou. Zájem v době pandemie byl rekordní

Češi chtějí žít komfortně a zároveň šetřit energií. V loňském roce se postavilo o třetinu více nových pasivních rodinných domů než v roce 2019. Ještě před 10 lety u nás přitom bylo méně než 200 domů v pasivu. Významně také narostl počet certifikovaných administrativních, komerčních, logistických, ale i rezidenčních budov, a to dvakrát ve srovnání s rokem 2019. Rovněž energetické služby se zárukou zažily rekordní rok. Na všech EPC projektech se podařilo uspořit 399 mil. Kč, což je nejvyšší roční úspora od roku 1994. Z důvodu pandemických opatření naopak klesla spotřeba pěnového polystyrenu o 2,5 %. 

Continue reading „Energeticky úsporné stavebnictví drží celý sektor nad vodou. Zájem v době pandemie byl rekordní“