Predátorské ceny a novodobé otrokářství. Security Club upozorňuje na nekalosoutěžní praktiky ve výběrových řízeních v oblasti bezpečnosti vedoucí k likvidaci konkurence

Podle upozornění Security Clubu dochází při výběrových řízeních v oblasti bezpečnostních služeb k nekalosoutěžním praktikám za účelem odstranění konkurence. V praxi se to projevuje tak, že bezpečnostní firmy nabízí své služby za ceny pod hranicí mzdových nákladů, načež na tyto podmínky přistupují i zadavatelé z oblasti státní správy, pro které je právě cena určujícím faktorem při postoupení zakázky třetí straně. 

Continue reading „Predátorské ceny a novodobé otrokářství. Security Club upozorňuje na nekalosoutěžní praktiky ve výběrových řízeních v oblasti bezpečnosti vedoucí k likvidaci konkurence“