Firemní jazykové kurzy: vede angličtina, při výběru hraje prim dostupnost poboček

Praha 14. 5. 2015: Poptávka po jazykovém vzdělávání stoupá a spolu s ním také ochota firem investovat do nabídky jazykových kurzů pro své zaměstnance. Mezi vyučovanými jazyky výrazně převládá angličtina (72 %), následovaná němčinou (17 %). Nejvíce si zaměstnanci cení zdokonalení mluveného projevu (29 %) a zlepšení slovní zásoby (24 %). Tak hovoří data dotazníkového šetření jazykové agentury Skřivánek od 493 dotázaných účastníků jednotlivých firemních kurzů v roce 2015. (TZ) Continue reading „Firemní jazykové kurzy: vede angličtina, při výběru hraje prim dostupnost poboček“

Komunikaci jazykové agentury Skřivánek zajistí agentura TTL Promotion

Komunikaci největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě, společnosti Skřivánek, jejíž pobočky naleznete v 19 českých městech a 15 zemích světa, zajistí nově od začátku března agentura TTL Promotion. Agentura TTL Promotion bude pro společnost Skřivánek zajišťovat jak produktovou, tak korporátní komunikaci. (TZ) Continue reading „Komunikaci jazykové agentury Skřivánek zajistí agentura TTL Promotion“